20, 2×20, Yuno, You know?

20, 2×20, Yuno, You know?

20, 2×20, Yuno, You know?

avtor 21. novembra, 2022

Pred dvema letoma sem tam nekje na družbenem mediju opazila Gašperjevo komuniciranje o neki izobraževalni zgodbi, šoli, znanju in drugačnih pristopih usvajanja znanja. YUNO – tvoja šola. Ker sem ga spoznala v okviru IRDO (kjer sodelujejo samo izjemni ljudje) in je že bil naš Navdih, me je podjetniška zgodba, o kateri je govoril, zanimala. Tudi zato, ker je ena od mojih formalnih izobrazb prof. tujega jezika. In zato, seveda, ker imam tri hčere v šolskem sistemu. Okej, pogledam, bere se zanimivo … začne se kovid, splošna panika, pa pozabim. Vsake toliko vznikne kakšno obvestilo, kot feniks, vedno ga imam nekje v ozadju. Dokler me, takšen kot je, ne nagovori neposredno. Z ustanoviteljico in direktorico YUNO – tvoja šola Adriano (Yuno) in članom YUNO ekipe Gašperjem (Nitraljevskim) smo se pogovarjali o nastanku, viziji in zgodbi YUNO lam.

Zgodba drugačne šole

Kako se je zgodba začela?

Adriana Yuno

Adriana: Običajno so lastne frustracije, stiske tiste, ki stojijo za zgodbami … rada povem – in takoj na začetku vedno izpostavim – da to ni koronski izdelek. Da, res je, začetek sodi v tisti čas, a ta zgodba se je začela mnogo prej. Izvorno me je kot mamo najbolj ‘bolelo’, da v 21. stoletju otrok, ki je npr. manjkal v šoli, počasi piše, je nenaspan, potrebuje dodatno razlago, se ne ujame z učiteljem … kar koli – ne more razlage učne snovi slišati še enkrat. Vse to nam je odraslim v fazi izobraževanja omogočeno, otrokom v osnovni šoli, kjer jih šele učimo, kako se učiti, pa ne.

To je bila osnovna motivacija za nastanek YUNO.

Vsi skurjeni

Kako ste vedeli, kaj potrebuje slovenski sistem osnovnošolskega izobraževanja?

Adriana: Zadeve smo se lotili zelo sistematično. Opravili smo raziskavo trga, ki je trajala skoraj osem mesecev. Zajeli smo vse deležnike osnovnošolskega izobraževanja: od otrok – nadarjenih, športnikov, otrok s posebnimi potrebami, odločbami, staršev, raznolikih avnateljev, celotnega spektra učiteljev, … Vključili smo izvajalce dodatne strokovne pomoči, svetovalne delavce, šolske psihologe. Nenazadnje tudi tiste, ki otrokom pomagajo pri učenju doma, babice in dedke, ter inštruktorje. Skratka, vse.

Ko smo rezultate analizirali, so mi ob prebiranju poročila šle vse dlake pokonci. Ne morete si zamisliti, kakšna je situacija, ko jo zmoreš pogledati z vrha in vseobsežno. Izkazalo se je, da niti en deležnik izobraževalnega procesa v Sloveniji ni zadovoljen in ne more opravljati svojega dela ter poslanstva, ki ga je izbral. Vsi »skurjeni« delajo za sistem, v katerega ne verjemejo in se vedno bolj kaže, da ne deluje. In to je bil še tisti zadnji potisk – res je treba nekaj narediti.

Ne samo kazati s prstom

Lahko je biti pameten za druge, mar ne? Ali imate sami izkušnje z izvajanjem pedagoškega procesa? 

Adriana: V osnovi ne prihajam iz pedagoškega poklica, sem pa kar nekaj let poučevala v zasebni osnovni šoli. Moje primarno področje so finance, bančništvo, tudi forenzika. Ni nekaj, kar bi navdihovalo (smeh). Za poučevanje sem se odločila, ko sem s svojim otrokom šla skozi proces osnovnošolskega izobraževanja. V tem času sva skupaj razvila YUNO učno metodo. Nekje na polovici osnovne šole sem si rekla – ni dovolj, da samo kažem s prstom, treba je dobiti izkušnje tudi z druge strani.

Tako sem YUNO učno metodo preizkusila na terenu, kjer se je izkazala za izjemno uspešno.

Ko ostane temelj, se začne zabava, raziskovanje

Adriana: V samem procesu poučevanja me je najbolj presenetil uvid, kako velik je razkorak med vsebino učnih načrtov ter tisto v učbenikih in delovnih zvezkih. Ugotovila sem, da so učbeniki prenatrpani z vsebinami, ki jih učni načrti ne zahtevajo. Upam si trditi, da so do neke mere soodgovorni za poplavo odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami zaradi motnje pozornosti. Histerija barv, histerija slik, pet vrst različnih tipografij … odrasel ne ve, kaj je pomembno, kaj šele otrok. In ko ločiš seme od plevela, ostane bistvo. In to bistvo je pomembno. Osnova, temelji, skelet.

Ko vse to stoji, se lahko začne zabava, raziskovanje, radovednost. Ni več »piflanja«. Ni potrebno. Ko enkrat razumeš, znaš povezovati.

S tako dodelano metodo, izpiljeno in preizkušeno skozi leta, sem se odločila nagovoriti učitelje – naše YUNO lame k sodelovanju. Z njimi sem ali sodelovala, ali se srečevala in sem vedela, da delujejo drugače. K projektu so pristopili – ne zaradi financ, ker jih ni bilo – ampak iz podobnega vzgiba, da je nekaj treba narediti. Da je treba stvari spremeniti. Da na dolgi rok tako ne bo šlo.

Pomembna je raznolikost YUNO ekipe

Kdo sestavlja YUNO ekipo?

Adriana: Naša ekipa je v vseh pogledih zelo posebna in tudi z demografskega vidika zelo raznolika. Najmlajši član ekipe šteje 20 let, najstarejša 82 let. Geografsko prihajamo s treh celin in izjemo različnih kultur. Med nami so doktorji znanosti in študenti na začetku svoje poti, nevrotipični in nevro(zelo)različni. Pedagogi, psihologi, oblikovalci, inženirji in jaz, ki pletem te niti skupaj in krmarim proti svetlejšemu jutri. Pri ustvarjanju vsebin in učnega portala nasploh je doslej sodelovalo več kot 80 oseb.

Ker ustvarjamo produkt za mlade, a ga uporabljajo praktično vse starostne skupine, je potrebno, da so zastopane v našem procesu kreiranja.

Eden ožjih članov ekipe, ki je soustvarjal naš produkt, je Gašper. Otrok druge generacije, polovice mojih let, ki je nam je pridužil pred letom dni v najbolj intenzivnem obdobju ustvarjanja vsebin, ko smo 10 mesecev dobesedno jedli, pili, spali, jokali, se smejali in nenazadnje praznovali v naših prostorih.

Povezati fokus otrok in vsebine učnih načrtov

Gašper, kako si to preživel?

Gašper Cvetič

Gašper: (smeh). Uh, še zdaj, čeprav je že pol leta po tem, smo še vedno … v nekem takem zanimivem vzdušju.

Ni še dolgo, kar sem sam končal osnovno šolo, zato je bila tudi ta izkušnja sveža. Skozi naš produkcijski proces sem na lastni koži ugotovil, da učni načrti res nimajo neke povezave z učbeniki. Dejstvo je, da bi morale vsebine po teh učnih načrtih mnogo bolj opremiti učence_ke za življenjske stvari, kot pa jih v resnici. To mi je bilo izjemno zanimivo. Spoznal sem tudi, da so stvari neregulirane.

Vsa YUNO učna gradiva so pripravljena popolnoma v skladu z učnimi načrti, a imamo kar nekaj specifik. Povedati moram, da so naše video razlage dolge največ 11 minut, vsa gradiva so pripravljena z uvidom v potrebe otrok na avtističnem spektru, motnjo pozornosti in na voljo tudi v dislektični pisavi.

Zakaj 11 minut?

Gašper: Šolska učna ura je dolga 45 minut. Od tega je veliko ponavljanja učne snovi, priprave itd. Efektivne razlage je torej mnogo manj. Razvoj YUNO učne metode je pokazal, da otroci v tej starosti zmorejo za aktivno učenje pri ekranu preživeti 11 minut. To je fokus za usvajanje nove učne snovi, po tem času koncentracija pade. Predvsem smo želeli ujeti fokus učenk_cev. Pomembno pa je vedeti, da je YUNO platforma pomoč, ne nadomestilo učitelja. Velikokrat se učitelji prestrašijo, da jih bomo zamenjali.

Ali je sistem namenjen elastičnosti in dobičkonosnosti založb?

Tukaj je sedaj kar nekaj osti, puščic: 11 minut vs. 45 minut, prizadetost učiteljev, dobri učni načrti, ki bi naj bili odprti (učitelji_ce trdijo drugače), učbeniki, ki nimajo »veze« z učnimi načrti … tole boš moral zdaj malo razložiti.

Gašper: Po preučitvi opravljene raziskave me je presenetila ugotovitev, da je v učilnicah kar nekaj učiteljev, ki že dolgo niso odprli učnega načrta, saj jim letne delovne načrte na podlagi učbenikov in delovnih zvezkov pripravijo kar založbe. To je slepo sledenje ponudnikom na trgu. Učbeniki in delovni zvezki s prostega trga. Pribl. med 11 do 12 odstotkov otrok ima v Sloveniji odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, torej skoraj vsak deveti.

Če na to pogledamo z vidika porabe javnih financ, kjer velikokrat slišimo, da je izobraževanje optimizirano s strani porabe, se mi to zdi velika zanka, ki prihaja s tega, da so učna gradiva na javnem prostem trgu. Smo ena izmed redkih držav v Evropi, ki ima te stvari tako urejene. To je po mojem mnenju nedopustno. Če smo že država, ki ima javno šolstvo tako dobro urejeno, nimamo pa državne založbe za pripravo učnih gradiv!

Razkorak, da letno porabimo toliko in toliko milijonov za učbenike (ki se bi naj drastično prenavljali in posodabljali) … in »proizvajamo« otroke, ki so prepuščeni sami sebi … no, izhajam tudi iz sebe, ker sem pred šestimi leti končal osnovno šolo. Enostavno se mi zdi, da je sistem namenjen samo elastičnosti in dobičkonosnosti založb.

Učbeniki se potrjujejo, delovni učbeniki in delovni zvezki pa ne

Adriana: V zadnjih letih so se pojavili delovni učbeniki. Zakaj? Učbenike mora potrditi Zavod za šolstvo. Delovnih zvezkov in delovnih učbenikov pa ne. Založbe so se toliko prilagodile, kar je s poslovnega vidika seveda smiselno. Kdor koli lahko danes naredi delovni zvezek, delovni učbenik. Če naredi dober in očem prijazen izdelek, priprave za učitelje, če … potem, vemo. Zagotovo učbeniški sklad ni dobičkonosna stvar, kot so delovni zvezki in delovni učbeniki. To, kar pride iz založb, se marsikdaj preplača.

Prenova učnega sistema »izza vogala«

Če tako pogledam, ste se pravzaprav lotili prenove učnega sistema v celoti. Ali so to ustrezne inštitucije opazile, kakšni so odzivi?

Adriana: Da, da, smo na njihovem »radarju« (smeh). Se pripravljamo na dialog tudi v okviru javnih institucij in javnega sistema.

Morda še to, ko sem izbirala sodelavce za snemanje vsebin, mi je bilo zelo pomembno, da naše lekcije snemajo učitelji, ki učijo v šolah. Samo oni vedo, kaj otroci potrebujejo. Naše YUNO lame, naši predavatelji so strokovne osebe iz našega vsakdana. Ne igralci, ne študenti.  Z leti izkušenj so kritično spoznali, da se da poučevati tudi brez slepega sledenja učbenikom in nekateri niti ne uporabljajo delovnih zvezkov, temveč lastno gradivo.

Ko YUNO portal predstavljamo učiteljem_cam v osnovnih šolah, rado pride do odziva: »Kdo nas bo še sploh poslušal 45 minut, če z vam to sliši v 11 minutah, to ne gre …« Želeli smo si ambasadorje, naleteli smo na strah, blokado … »Jaz že toliko in toliko let delam tako, zakaj bi moral nekaj spreminjati …«. Vemo, da je korona pretresla marsikaj, na kar nihče od nas ni bi pripravljen. In od učiteljev se je pričakovalo, da bodo čez noč postali on-line učitelji z vsem, kar to prinese s seboj. To s strani državnih institucij ni bilo pošteno do nikogar. Ne ravnatelja, učitelja, starša, še najmanj pa do otroka. Dve leti sta mimo, odgovorne institucije niso naredile nič. Mi smo to naredili sami v desetih mesecih.

Utopična prihodnost šolskega sistema

Adriana, zakaj ste zraven?

Adriana: To je moje drugo dete, ki raste v utopični veri v boljši šolski jutri. Ali kot je rekel naš sodelavec Radovan, ki je odgovoren za razvoj našega portala (CTO): Naj učenje postane igra, v kateri vsi zmagamo. Znanje mora biti uporabno. Ne smemo učiti zgolj definicij … Otroci te v razredu vedno vprašajo, zakaj moram to vedet, kaj mi bo to koristilo? Zakaj mora otrok v petem razredu znati na pamet sestavne dele jermenskih in tornih gonil, ki jih ni še nikoli videl? Ali pa da ga maltretiram s priredji in odvisniki. Važno je, da jih zna uporabljati.

Vložek v znanje 45 evrov na mesec oz. 380 evrov na šolsko leto

Kaj naročniki na vaše storitve pravzaprav dobijo in kakšna je cena za to?

Adriana: Veseli smo, da imamo letos več celoletnih kot mesečnih naročnikov. Slednjih je bilo v lanskem šolskem letu precej več, saj so se nam pridružili sredi šolskega leta in so YUNO platformo konec leta uporabljali za inštrukcije … letos pa so začeli že septembra. Še o cenah: mesečna naročnina je 45 evrov, letna 380. Sorojenci imajo seveda popuste.

Za to ceno naš naročnik prejme dostop do vseh predmetov znotraj izbranega razreda. Torej video razlaga, zapisek (učbenik), vaje in rešitve (delovni zvezek) striktno po učnem načrtu. Vse to je na voljo kjer koli in kadar koli. Na telefonu, tablici … Kot ponovitev snovi, ali priprava za šolsko uro. Predvajaš, kolikokrat želiš. Izpolniš delovna gradiva, kolikokrat je potrebno.

Glede investitorjev smo zelo previdni

Ali ste iskali investitorje tudi kje drugje, na kakšni od platform, npr. Kickstarter?

Adriana: V začetku je bilo vse financirano iz lastnih prihrankov, tako običajno to gre. Do neke mere pa smo investitorji vsi sodelujoči. Ne s financami, ampak predvsem z know-howom, torej znanjem, ki ga ne moreš ovrednotiti. Naš »vajb je konektal naš trajb«. Investitorji so že trkali na naša vrata – a tukaj smo zelo zelo previdni.

Večina sogovornikov potrebuje nekaj časa, da si izriše in zmore razumeti širino naše zgodbe! Hecno je, kako v Sloveniji vsi zelo hitro ožajo obzorja na ‘varno’ širino. Bojijo se misliti na veliko. Tako pogosto tudi v podjetniških okoljih slišim: daj ti to naredi na malo manjše … to je pač ta slovenska miselnost podrasti. Tako smo se šele letos vključili v enega od tehnoloških inkubatorjev (primorski tehnološki park) in pa CEED za ženske podjetnice. In izbira se je izkazala za pravo, saj sodelujem z odličnimi mentorji.

YUNO – U know

Od kod pravzaprav ime?

Adriana (smeh): Yuno je moj priimek. Ime portala sem iskala dolgo, a je bilo ves čas pred nosom. Včasih me kdo malce sramežljivo povpraša, ali to pomeni You know?

Kaj so vrednote YUNO?

Adriana: Naše vrednote so kredibilnost, radovednost in jasno komuniciranje.

Kje najdete navdih?

Gašper in Adriana: V ekipi smo drug drugemu vzor in navdih (oba v smehu). Samo tako lahko rastemo in drug drugega rinemo iz lastnih con udobja.

Moja mala zmaga je, da sem dovolila sanjam zaživeti

Kakšno sporočilo za konec?

Adriana: Start up svet, čeprav ne maram te besede in se s tem nisem nikoli poistovetila, je večinoma, v prvi vrsti, svet mladih, in še vedno prevladuje moški spol. In ko pridem v sobo oz. kamor koli pridem: sem ženska in sem starejša. Sama sem imela od začetka kar izziv s tem. A tudi pri štiridesetih lahko začneš s prodorno poslovno idejo. Tudi mama najstnika. To je moje sporočilo. Res nikoli ni prepozno. Življenje ti na pot pošlje marsikaj, a v vsakem trenutku je tvoja odločitev in odgovornost, kaj izbereš. To je moja taka mala zmaga, da sem si dovolila te svoje sanje zaživeti.

Spletni portal Navdihni.me pripravlja in ureja Insights d.o.o., družba za odkrivanje in razvoj potencialov. Če iščete svojo pot, nas kontaktirajte in z veseljem vam pomagamo.

Fotografije: arhiv sogovornikov

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.