Obrazložitve k prejemnikom priznanj ob Petrovem, krajevnem prazniku KS Malečnik Ruperče

avtor 1. julija, 2023

PRIZNANJE ZA ENKRATEN DOSEŽEK prejme dr. SEBASTIJAN VALENTAN

Pod vodstvom dr. Sebastijana Valentana, župnijskega upravitelja Župnije Sv. Petra v Malečniku, je župnišče doživelo celovito prenovo in ustanovitev GLASERJEVA SALONA Z GALERIJO. Otvoritev le-tega je Ministrstvo za kulturo RS opredelilo kot projekt, utemeljen z javnim interesom na področju kulture, in dodalo, da je župnija Malečnik tako v regionalnem, državnem kot mednarodnem prostoru prepoznana kot pomembna institucija, ki s svojo premično in nepremično dediščino prispeva k zgodovinski in umetnostno-zgodovinski prepoznavnosti slovenskega dela Štajerske. Ugledna pridobitev kraja je bila s strani župnijskega upravitelja večkratno promovirana tudi v medijih. S tem je dr. Valentan pokazal vso širino svojega odnosa do kulturne dediščine, za kar smo mu krajani neizmerno hvaležni.

PRIZNANJE ZA ENKRATEN DOSEŽEK prejme OSKAR NEUVIRT

Gospod Oskar Neuvirt je aktivni član krajevnih društev, avtor knjižnih del in velik proučevalec lokalne zgodovine. Je pobudnik za zaščito, ohranitev in ureditev MITRALJEŠKEGA BUNKERJA iz leta 1939 v Ruperčah. »Mala prizma«, kot so ga imenovali nekoč, je eden od 600. bunkerjev VI. odseka za utrjevanje severne meje, podrejen Štabu utrjevanja generala Leona Rupnika.  Kot novo, pomembno točko na turističnem zemljevidu naše KS, je to majhno utrdbo slovenske tehnične dediščine, ki priča o obrambi rapalske linije, vključil v turistično ponudbo zgodovinskih destinacij naše dežele in onkraj meja. Informativna tabla na podzemni trdnjavi poučuje o vzrokih za nastanek, gradnji utrdb in vlogi bunkerjev v l. 1941.

PRIZNANJE KS MALEČNIK RUPERČE prejme VALERIJA BRAČKO

Gospa Valerija Bračko je od leta 2020 predsednica društva Malečniških gospodinj, pred tem pa je nekaj let vodila sekcijo gospodinj znotraj domačega turističnega društva. Ves ta čas kaže izjemno naklonjenost prepoznavnosti domačega kraja in lokalnih kulinaričnih dobrot. Njen delovni navdih in vztrajnost močno vplivata na delovanje društva in povezanost članic. Z dobrim sodelovanjem z drugimi društvi znotraj KS, župnijo Sv. Petra pri Mariboru, OŠ Malečnik in lokalnim vrtcem skrbi za ohranjanje kulinarične tradicije in prostovoljstva, vzgojno izobraževalno dejavnost, dobrodelnost in medgeneracijsko sožitje. S svojo dolgoletno prizadevnostjo in delom pušča med krajani pomembne sledi.

PRIZNANJE KS MALEČNIK RUPERČE prejme JOŽEF BOMBEK

Gospod Jožef Bombek je strasten čebelar že 40 let in skozi vsa leta je vzorno prenašal pomembna sporočila na naslednje generacije. Aktivno sodeluje v Čebelarskem društvu Malečnik na vseh področjih, v zadnjih letih pa tudi nudi podporo predsedniku društva pri vodenju. Redno se je udeleževal sestankov Čebelarske zveze društev Štajerske, da bi pridobil nove informacije in jih delil s člani društva. Prizadevno ohranja slovensko čebelarsko tradicijo ter ozavešča o pomenu čebel. Svoje bogate izkušnje in znanje je v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki poudarja lokalno pridelano hrano in spodbuja zdrav način življenja, s ponosom predstavljal v OŠ Malečnik in v vrtcu Čebelica.

PRIZNANJE KS MALEČNIK RUPERČE prejme ZMAGO HOJNIK

Gospod Zmago Hojnik se v Malečniku ukvarja s čebelarstvom kot eno izmed pomembnejših kmetijskih panog z dolgoletno tradicijo že 40 let. Je dejaven član Čebelarskega društva Malečnik in svojemu poslanstvu izredno predan. Zavzema se za ozaveščanje javnosti o pomenu lokalno in trajnostno pridelane hrane, pomenu čebelarstva in srbi za naravno okolje. Redno se udeležuje izobraževanj Čebelarske zveze društev Štajerske, kjer pridobiva nova znanja. Z njihovo pomočjo si prizadeva izboljšati svoje čebelarske veščine in tako prispevati k napredku celotne čebelarske skupnosti v kraju.

BRONAST PETROV KLJUČ prejme FRANC STRAMEC

Gospod Franc Stramec se že več desetletij posveča čebelarstvu v Malečniku. V obdobju med l. 2011 in 2021 je opravljal pomembno vlogo predsednika Čebelarskega društva Malečnik, ki ima že od leta 1957 bogato zgodovino. Vzorno je prispeval k ohranitvi in razvoju le-tega. Vedno je izkazoval posebno skrb za ozaveščanje mladih generacij o pomenu čebelarstva in čebeljega habitata. V sodelovanju z OŠ Malečnik in vrtcem je s številnimi aktivnostmi učencem in najmlajšim predstavil pomen čebel in njihovo vlogo v našem okolju. Svojo predanost tradiciji in dediščini kaže skozi ohranjanje dragocenega načina čebelarjenja, ki ga je razvil in uporabljal pomemben svetovno znani malečniški čebelar Franc Kirar. G. Stramec je namreč eden redkih čebelarjev, ki še vedno uporablja Kirarjeve panje. 

BRONAST PETROV KLJUČ prejme LJUBOMIRA TKALČIČ

Gospa Ljubomira Tkalčič je izredno aktivna in predana sokrajanka. Vključena je v številna društva in sodeluje pri organizaciji mnogih projektov, ki bogatijo naše življenje. Njena izkušnja nekdanje vrhunske športnice in svetovne prvakinje v svoji športni disciplini se odraža v njenem pristopu k delu in v življenju. V naš vsakdan prenaša občutek za požrtvovalnost, pripadnost ekipi in profesionalen odnos do vseh sodelujočih. Mladim generacijam predstavlja pravi navdih in motivacijo, lokalni skupnosti pa s svojo predanostjo in trdim delom postavlja visoko mejo vrednot, kot so poštenost, solidarnost in medsebojno spoštovanje. Njen prispevek k oblikovanju povezanega in prijaznega okolja je neprecenljiv. S svojim zgledom pušča velik pečat na kulturnem, socialnem in družabnem področju.

BRONAST PETROV KLJUČ prejme BRANKO LUKIČ

Gospod Branko Lukič je aktiven član športnih društev, organizator rekreacije v Grušovi in  idejni vodja tradicionalnega kolesarskega maratona v Malečniku. S trgovino Griček je bil pravi vir upanja in zaupanja v času, ko smo se soočali z omejitvami in negotovostjo. Z dostavo osnovnih življenjskih potrebščin na dom je omogočil ljudem občutek varnosti in podpore, hkrati pa jim olajšal vsakodnevno življenje v zahtevnih razmerah. Njegovo nesebično delovanje že leta kaže izjemno solidarnost in sočutje do sočloveka. Predstavlja vzor posameznika, ki prispeva k skupnosti in pomaga najranljivejšim in pomoči potrebnim. S sodelavci je s skupnim prispevanjem, prilagodljivostjo in prijaznostjo pomembna opora in vez med dobavitelji in posamezniki, ki se soočajo z izzivi.

BRONAST PETROV KLJUČ prejme MARIJA BOŽNIK

Gospa Marija Božnik je zelo pozitivna oseba, ki svojo energijo in angažiranost usmerja v prostovoljstvo in glasbo. V DU Malečnik je kot prostovoljka na terenu vključena v projekt »Starejši za starejše« že od same ustanovitve. Prav tako je izkušena pevka, ki že 25 let širi dobro voljo med pevci in člani DU. S svojim glasbenim talentom obogati številne prireditve ter srečanja. Predano že 15 let vodi Ženski pevski zbor DU Malečnik in KD France Marolt Malečnik ter skrbi za njihov razvoj. S svojim vztrajnim delom prispeva k ohranjanju kulturne dediščine in povezovanju ljudi skozi glasbo, hkrati pa kot prostovoljka na terenu izkazuje sočutje in skrb za tiste, ki potrebujejo pomoč. Njene neprecenljive vrednote bogatijo kulturno in družabno življenje v Malečniku.

BRONAST PETROV KLJUČ prejme PETER BRAČKO

Gospod Peter Bračko vedno podpira skupnost v njenih prizadevanjih in je pravi zgled predanosti, vneme in prostovoljstva. Odlikujeta ga predvsem zanesljivost in odgovornost. Kot aktiven gasilec se nesebično angažira v lokalnem prostovoljnem gasilskem društvu, je član NK Malečnik in vodja kar dveh sekcij v KD France Marolt Malečnik, Malečniških bračev in Moškega pevska zbora. Več let že skrbi za promocijo in ohranjanje lokalne kulturne dediščine in s svojimi organizacijskimi sposobnostmi povezuje člane skozi glasbeno ustvarjanje. Pomembno prispeva k razvoju in rasti Malečnika, saj nesebično pomaga številnim društvom v kraju, si prizadeva za boljšo in povezano družbo ter navdihuje druge k vključitvi.

SREBRN PETROV KLJUČ prejme KARL JAUŠOVEC

Gospod Karl Jaušovec je izjemna osebnost, ki je s svojim delom, znanjem, prizadevanji in sposobnostjo povezovanja prostovoljcev močno zaznamoval lokalno skupnost. V 90. letih je bil nekaj let predsednik Sveta KS, nato je kar 12 let opravljal funkcijo predsednika DU Malečnik s 380 člani. Prispeval je k ustvarjanju dobrih pogojev za uspešen razvoj društva, s svojo vizijo pa je dodal nove vsebine na področjih rekreacije, kulture, umetnosti, vinogradništva in kulturne dediščine. Pod njegovim vodstvom je društvo l. 2010 pridobilo status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva s programom »Starejši za starejše«. Letos je ponovno prevzel vlogo predsednika, kar jasno priča o njegovi zvestobi in predanosti skupnosti, ter želji po povezovanju starejše populacije naše KS.

ZLAT PETROV KLJUČ prejme DU MALEČNIK  

DU Malečnik praznuje 70. obletnico delovanja. Društvo aktivno deluje na številnih področjih, preko katerih pomembno vpliva na prepoznavnost KS na nivoju MOM in širše.

Na področju kulture deluje preko literarne sekcije, gledališke sekcije, ročnodelske sekcije,  ženskega pevskega zbora, likovnikov, fotografov in društvene sekcije. Posamezne sekcije se vključujejo v kulturno dogajanje v KS (proslave ob kulturnem prazniku, sodelovanje ob tednu Malečnika, otvoritev razstave likovne kolonije, ob dnevu odprtih vrat MOM, ki je bika v KS Malečnik), na nivoju MOM (srečanje pevskih zborov v organizaciji JSKD, razstave likovne skupine, razstave fotografov, nastopi ženskega pevskega zbora v domovih za upokojence v MOM), na nivoju države pa sodelujejo na srečanju upokojenskih pevskih zborov Slovenije, na razstavah ročnodelskih izdelkov, na razstavah likovnikov Slovenije. Lani so sodelovali na republiškem projektu izdelave ladjic za humanitarne namene in jih izdelali 2800.

Društvo deluje na športnem področju, kjer je osnovno vodilo Z gibanjem ohranjati psihično in fizično zdravje za čim daljšo aktivnost in samostojnost.

Kegljaška skupina se redno udeležuje tekem v mariborski in sosednjih občinah.

V tednu Malečnika organizirajo tekmovanje med društvi v KS Malečnik.

Pikadisti  tekmujejo tudi z drugimi društvi v podravski regiji. Uvrstili so se na državno prvenstvo in tako prispevali k prepoznavnosti KS Malečnik.

Za ohranjanje telesne aktivnosti in druženje redno skrbijo pohodniki in telovadna skupina.

Vsako leto organizirajo kar nekaj izletov, tudi v tujino, letujejo v hotelu Delfin v Izoli, skrbijo za kulturna srečanja ob proslavah in praznikih.

Člani skrbno obdelujejo vinograda, pripravijo predavanja na temo vinogradništva, postavijo klopotec in pripravijo trgatev.

Sodelujejo v projektu Starejši za starejše. Program izvajajo od leta 2010, pridobili so si status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva.

Društvo je bilo pobudnik za obnovo propadajoče najstarejše preše v Malečniku, ki se nahaja v župnijski stavbi. Pri več kot uspešni  obnovi so člani aktivno sodelovali z drugimi krajevnimi društvi. Danes prešo obiskujejo številni od blizu in daleč, in je pravi ponos našega kraja.

DU Malečnik je s svojimi 380. člani najštevilčnejše društvo v kraju. 

PRIZNANJE KS MALEČNIK RUPERČE OB JUBILEJU prejme KD FRANCE MAROLT MALEČNIK

Zgodovina KD France Marolt Malečnik sega v leto 1903,  ko naj bi bilo društvo ustanovljeno z imenom »Gospodarsko in izobraževalno društvo SKALA« Sv. Peter niže Maribora. Krajani so na ta dan za prvega predsednika izvolili župnika Mateja Štrakla in drugo vodstvo društva. V prvem nadstropju župnišča so preuredili sobo v čitalnico. Društvo je igralo pomembno vlogo pri  uveljavljanju slovenščine v kraju, organizirali pa so tudi izobraževanje iz področij vinogradništva, poljedelstva, živinoreje in nekaj let kasneje tudi čebelarstva.

Konec leta 1904 sta bili čitalnica in knjižnica preseljeni v samostansko poslopje. Da so knjige obstale tudi med 2. sv. vojno, so zaslužni zavedni Šempetrčani. 30.1.01941 so namreč Nemci prepovedali delovanje slovenskega društva Skala in želeli sežgati vse slovenske knjige. Člani so veliko teh knjig rešili in jih doma skrili,  nekaj pa si jih Nemci vendarle sežgali. Večino knjig so v knjižnico vrnili po 2. sv. vojni. Vsa štiri leta so Šempetrčani med mašo  prepevali v slovenskem jeziku, kar jim je omogočil dodeljeni duhovnik vikar iz Avstrije, magister Johann Liszt. Po zaprtju čitalnice oz. knjižnice v letu 1970, je del knjig ostal v OŠ Malečnik, del pa v mariborski knjižnici.

Kmalu po ustanovitvi, leta 1904, je začel delovati cerkveni moški zbor, kateremu so se po dveh letih pridružile še ženske in nastal je velik cerkveni mešani zbor, ki pa ni prepeval le v cerkvi, ampak tudi na vseh večjih prireditvah v kraju. Od leta 1904 je bilo društvo močno dejano na dramskem področju. Do leta 1941 je dramska skupina postavila na oder do tri predstave letno in igralci so se radi pohvalili, da so nastopili tudi v Slovenskem domu, danes Narodnem domu v Mariboru. Dramska sekcija je tudi po 2. sv. vojni uprizarjala predstave, ki so bile odlično sprejete med domačini in tudi na gostovanjih.

Društvo je z ustanovitvijo posojilnice leta 1906 veliko pripomoglo k socialno-ekonomskih razmeram viničarskih družin, v času med in po 1. sv. vojni, ko je bilo veliko moških na frontah.

V okvirju društva je delovala fantovska telovadna sekcija Orli, kasneje poimenovana v fantovski odsek Orli, dekleta pa so imela v samostanu »dekliški krožek«. Telovadili in nastopali so vsi, od šolskih otrok do odraslih.

Društvo je bilo prepoznano tudi po »šempetrskih tamburaših«. Do 2. sv. vojne je z njimi igral in jih vodil organist Alojz Bauman, po vojni, od leta 1951, pa je novo sestavo vodil Zvonko Korban.

Čas po 2. sv. vojni je bil zaznamovan tudi s spremembami v poimenovanju krajev, čemur se ni mogel izogniti tudi naš kraj. Ime kraja Sv. Peter se je spremenilo v Malečnik, prav tako se je tudi spremenilo ime društva »Skala« v KUS France Marolt Malečnik. Učitelj Anton Korban, ki je poučeval v deški šoli že od leta 1937, je po vojni nadaljeval delo na področju kulture. Leta 1951 je kot izhaja iz šolske kronike, postal prvi predsednik KUD France Marolt.

Različni pevski sestavi, ki so delovali v kraju, so bili zametki manjše sestave moškega pevskega zbora, katerega vodenje je prevzel domačin Franc Gornik. Prvi nastop je bil zabeležen leta 1965. Zbor se je večal, menjavali so se člani zbora in tudi zborovodje.  Danes vodi zbor Aleksander Čonč.

Slabih 15. let, do leta 1978, je v okviru društva delovala tudi kino sekcija, 1980. leta so se društvu pridružile pevke ŽPZ DU in KD Malečnik.

Leta 1986 je bila ustanovljena sekcija »Malečniški brači«. Vsa leta so brači prisotni na vseh prireditvah, ki so povezane s Staro trto, najstarejšo trto na svetu. Z ubrano pesmijo jo promovirajo doma in v tujini, prav tako pa na najlepši način ponesejo ime našega kraja in mesta v svet.

KD France Marolt Malečnik je najstarejše društvo v kraju in v Mariboru. Letos s ponosom praznuje 120 let delovanja.

ČASTNI KRAJAN KS MALEČNIK RUPERČE postane PRIMOŽ PREMZL

Založnika, galerista, raziskovalca in zbiratelja kulturne dediščine gospoda Primoža Premzla vodi neustavljiva želja po novem, umetnostna zgodovina pa je njegova velika ljubezen. Je lastnik domoznanske zbirke, ki obsega več kot 20.000 enot vedutnih grafik, načrtov, risb, fotografij ter razglednic Maribora in njegove okolice od 17. do sredine 20. stoletja, in pri nas najbogatejše zbirke zemljevidov Štajerske od 16. do konca 19. stoletja, ki obsega nad 130 enot. S prvo prekaša marsikatero muzejsko, arhivsko ali knjižnično zbirkoT. i. »Premzlova zasebna zbirka« je postala pri raziskovanju lokalne zgodovine neprecenljiv vir slikovnega gradiva. Posebno je potrebno ceniti njegovo sposobnost, predanost, gotovo tudi svojevrsten entuziazem. Ti so odločilno pripomogli, da je ustvaril izjemno velik opus. Leta 2020 so mu podelili prestižno Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo na področju založništva, letos pa je prejel Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, ki predstavlja najvišje občinsko priznanje na področju kulture. Krajani smo ponosni na njegovo veliko ustvarjalnost.

Foto: Malečnik z Gorce, avtorica Natalie Cvikl Postružnik