Pa sem spet videla svojo hčerko

Pa sem spet videla svojo hčerko

Pa sem spet videla svojo hčerko

avtor 20. junija, 2020

Ljudje smo družabna bitja in zato najbolje delujemo v  skupinah, kar se začenja že v družini, osnovni celici našega druženja. Dobri odnosi v družini pomenijo vir miru, varnosti in dobre energije, ne glede na življenjski cikel, v katerem živimo. Druga bistvene socialne pokrajine so partnerji, prijatelji, znanci v različnih fazah življenja. Če je socialno življenje skrhano, se človek počuti osamljenega, nekoristnega, nepomembnega, praznega. To smo morda v nekem trenutku začutili bolj ali manj vsi, ko se je v mesecu marcu 2020 zgodil COVID-19.

Pozornost posvečamo najbolj ranljivima skupinama naše družbe

Čez noč smo se morali izolirati, prepovedana so bilo srečanja s širšim krogom družine, prijatelji, z znanci, s sodelavci, poslovnimi partnerji, skratka skoraj z vsemi, ki nam kaj pomenijo. Najbolj kruto je posegel COVID-19 v domove za starostnike. Svojci se nismo smeli več osebno srečati s svojimi najdražjimi, socialne stike znotraj doma so prepovedali. Vso osebje se je moralo čez noč prilagoditi izrednim razmeram, da bi na najboljši možni način zaščitili svojo najranljivejšo skupino: varovance doma, starostnike.

V Rotary klubu Maribor Park delujemo po 4 osnovnih načelih rotarijstva, ki vključujejo odgovore na vprašanja ali je prav, če je pošteno do vseh udeleženih, ali bo krepilo prijateljstvo in nesebično delovanje ter če bo koristilo vsem. Na ta način v našem klubu izvajamo projekte, ki so v dobrobit vsem, predvsem pa najranljivejšima skupinima naše družbe, to so otrokom in starostnikom. Slednji so marsikdaj neupravičeno prezrti. Naš namen je, izboljšati njihovo stanje in nanje ter njihove izzive opozoriti družbo, v kateri živijo, ter z našim delom izboljšati njeno stanje duha.

Vrnili smo jim občutek sprejetosti in varnosti

Zato smo člani Rotary kluba Maribor Park enotno sprejeli sklep, da v času, ko domovi za starostnike v Mariboru in njihovi varovanci živijo izolirani od preostalega sveta, omogočimo vsaj neke vrste komunikacijo z njihovimi domačimi s pomočjo sodobnih komunikacijskih naprav. Na ta način smo poskušali zmanjšati duševno stisko, ki so jo starostniki doživljali iz dneva v dan, saj se niso mogli v živo srečati s svojim najdražjimi.

V aprilu smo rotarijci Rotary klub Maribor Park in podjetje ITC – Informacijsko tehnološki center iz Maribora  darovali sodobne pametne komunikacijske naprave za varovance treh domov za starejše v Mariboru Sončni dom, dom Danice Vogrinec in dom Pod gorco. Vsaka ustanova je dobila računalniške tablice in pametne telefone, prilagojene starejšim osebam. Z opremo so se lahko povezali preko video klicev s svojci in jim tako vrnili občutek, da niso sami in pozabljeni.

Boljše razpoloženje in iskrice v očeh

Odzivi starostnikov so bili ganljivi. »Pa sem spet videla in slišala svojo hčerko in ostale domače,« je dejala ena od uporabnic Sončnega doma. Tatjana Ribič, strokovna direktorica tega doma, pravi, da njihove oskrbovance nova oprema navdušuje. »Po klepetu s pomočjo tablice je opaziti boljše razpoloženje in iskrice v očeh. Hvala vsem,« je dodala Ribičeva.

Počasi se vračamo v obdobje pred izolacijo; epidemije je v Sloveniji konec. A bridek občutek osamljenosti nas bo verjetno spremljal še nekaj časa. Navaditi se bomo morali na novo normalnost; predvsem pa ohraniti svojo človeškost in pripravljenost pomagati.

 


Foto: domovi za starostnike v Mariboru

Spletni portal Navdihni.me izdaja in ureja Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d. o. o.

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.