Mavrični Ludvik Za lepšo šolo

Mavrični Ludvik Za lepšo šolo

Mavrični Ludvik Za lepšo šolo

avtor 19. februarja, 2020

Poznate projekt, ki osnovnim šolam, predvsem pa njihovim učenkam in učencem prinese možnost, res izživeti svojo ustvarjalnost, ob tem pa se hkrati povezati z naravo? Ki poteka že četrto šolsko leto in v katerega je bilo vključenih že skoraj 100 projektov iz vse Slovenije? Da, to je projekt »Za lepšo šolo«. Motor projekta je podjetje MERKUR Trgovina, ki je v tem obdobju za razvoj ustvarjalnosti otrok in polepšanje njihovega zunanjega in notranjega okolja namenil več kot 22 tisoč evrov. Skozi izvedbo spodbuja osnovnošolce_ke, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu. S svojimi idejami in ročnimi spretnostmi izboljšajo okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje, in po opravljenem delu mirno lahko rečejo »vse urejeno«. 

Želja ustvariti prijetnejšo bivanje za učence

»V okviru projetka Za lepšo šolo smo dvakrat izbrali OŠ Ludvik Pliberšek zaradi izvirnih

Planeti in sončni sistem – Za lepšo šolo

, kreativnih idej, ki smo jim jih pomagali izpeljati. Naredili so čudovito poslikavo sten v šolskem zaklonišču in obnovili železna vrata. V prostor je šola že predhodno  postavila garderobo in garderobne omarice, saj zanje niso imeli namenskega prostora,« je dejala Lidija Rakuša, direktorica marketinga v Merkurju.

OŠ Ludvik Pliberšek je ena redkih šol, ki je na projektu dvakrat uspešno kandidirala za sredstva; drugič so otroci izdelali sončni sistem s planeti in jih namestili na strop učilnice. Zato sta naš tokratni navdih v rubiki Odkrij.me, mentorica na OŠ Ludvik Pliberšek Violeta Škrabl, učiteljica likovne umetnosti, in Lidija Todorovič, ravnateljica, ki letos beleži deset let vodenja šole.

Garderoba, v kateri je užitek odložiti svoje dežnike

»Preden sem prevzela vodenje šole, sem že kot pomočnica ravnatelja spoznala celotno šolo z njenimi šibkimi točkami vred. Ko sem videla, kako je Violeta prvo leto med počitnicami popravila stopnice, sem rekla: Aha, marsikaj bomo lahko postorili,« v smehu našteva ravnateljica razloge, zakaj so se prijavili na projekt.

Skozi aktivnosti, kjer so šolarji aktivno soustvarjali, so ugotovili, da otroci kasneje teh izdelkov ne poškodujejo in ne uničijo, kar je prav tako pozitvno vplivalo na odločitev za prijavo na razpis. Škrablova k temu dodaja, da jih je pritegnila že sama ideja, kako na šoli nekaj polepšati in urediti in s tem ustvariti prijetnejše bivanje za učence.

Dežnik v Mavričnem Ludviku

»Vodim popoldanske delavnice za nadarjene in motivirane učence, zato sem zanje iskala dodaten izziv,« pravi Violeta, mentorica projekta na šoli. Tako se je rodil Mavrični Ludvik – ideja poslikave sten stopnišča v zaklonišče, kjer imajo učenci garderobo. Poslikali so steno, kjer odlagajo dežnike, vsa tri vrata, dodali barve. »Tako imajo otroci občutek prijetnosti in drugačnosti, ne pa občutka, da vstopajo v neko hladno zaklonišče.« Da so bili res motivirani in so projekt vzeli za svojega, kaže stavek ene od učenk, Klare, s katerim je presenetila ravnateljico: »Seveda bomo pobarvali vsa ta vrata in zidove, saj smo ja Ludvik.«.

Vse urejeno v popoldanskem času

Okrog 15 učencev je vrsto popoldnevov s čopičem in drugimi slikarsko-risarskimi pripomočki v rokah opravilo čudovito delo. Svoj prosti čas in ure in ure vztrajnega ustvarjanja jih je obogatilo z res čudovito garderobo. Slednjo, kot pravi ravnateljica, sedaj večkrat pokažejo svetu staršev in pa še komu, ki si težko predstavlja, kako iz zaklonišča ustvariti prijeten garderobni prostor.

»Drugič smo izdelali planete oz. osončje in jih pritrdili na strop fizikalne učilnice in so namenjeni lažjemu razumevanje učne snovi o vesolju in planetih. Tam jih uporabljajo tako pri pouku ne le fizike, ampak tudi drugih predmetov, celo nemščine,« se nasmeje Todorovičeva.

Otroci so zelo ponosni na te projekte

Kot pravita sogovornici, so otroci cele šole ponosni na izdelke in končni videz, ki so ga ustvarili: »To smo opazili sedaj pri mednarodni izmenjavi učencev. Ob vodenju otrok iz Srbije po šoli so znali za vsak planet in vsak naslikan dežnik v garderobi povedati, kdo ga je izdelal.« Cenijo izdelke svojih sošolk in sošolcev, dodajata.

»Projekt za lepšo šolo se mi zdi super priložnost, da začnemo razmišljati o tem, kakšno šolo si želimo in kaj lahko sami naredimo za to. Ker aktivnosti sofinancira Merkur, je to za nas dodatna motivacija. Sama nagovorim učence in se skupaj pogovorjamo, kaj vse lahko z minimalnimi posegi spremenimo, polepšamo, izvedemo,« razlaga mentorica Violeta. Idej je še veliko, od motoričnega parka in pot čutil, gredic, učilnice na odprtem in še in še.

Kaj je Za lepšo šolo?

Za lepšo šolo je vseslovenski projekt, ki poteka že štiri šolska leta in so vanj vključene vse osnovne šole, javne in zasebne. Projekt vodi podjetje Merkur, ki za vsak izbran projekt donira material v višini do 250 evrov za njegovo izvedbo. Vsako šolsko leto potekata dva natečaja, pomladni in jesenski. Pomladni je namenjen ureditvi šolskih vrtičkov in okolici (zasaditve, visoke grede), jesenski pa urejanju šolskih prostorov in polepšanju šolske okolice. Izmed vseh prijav vsakič izberejo 15 projektov, skupaj doslej 95. Idejna zasnova, organizacija in izvedba projekta je v rokah Hiše idej.

O šoli Ludvik Pliberšek

»Šola bo kmalu stara 150 let, najprej je bila nemška. V tem času se je veliko spremenilo, seveda. Na 145-letnici smo rekli, da smo na začetku imeli miške, sedaj pa jih imamo tudi (smeh). Šola je velika, prenovljena, energetsko učinkovita. Okrog 560 učencev ima možnost izbire veliko ralzičnih aktivnosti. Ponosni smo na kulturno tradicijo. Vsak mesec učenci pripravijo razstavišče in poseben program; imamo tri zbore, enega angleškega; folklorno skupino, izdajamo knjige … in še mnogo tega,« pravi ravnateljica.


Foto: arhiv Osnovne šole Ludvik Pliberšek in MERKUR Trgovina d.o.o.

Spletni portal Navdihni.me izdaja in ureja Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d. o. o.

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.