Intuicija kot neposredni notranji uvid (in kaj imajo s tem kamni)

Intuicija kot neposredni notranji uvid (in kaj imajo s tem kamni)

Intuicija kot neposredni notranji uvid (in kaj imajo s tem kamni)

avtor 6. avgusta, 2022

Ko je nastala Nikrmana s.p., sem sledila intuiciji. Tudi ko smo jo preoblikovali v Insights, družbo za odkrivanje in razvoj potencialov, sem »preslišala« znanje o poslovnih načrtih, raziskavah trga in vso znanje, ki sem (in ga še) rada prenašam na druge. Morda zato, ker sem sledila nekemu notranjemu glasu, kot v knjigi Enciklopedija izbranih zdravilnih kamnov piše Tadej Pretner. »Včasih se človek pač ravna tudi po občutku.« Tako me je občutek, intuicija, če želite, vodila tudi h knjigi o zdravilnih kamnih – ki pa je toliko, toliko več od tega, kar obljublja naslov.

Mnenje prispeva: Natalie Cvikl Postružnik
Naslov knjige: Enciklopedija izbranih zdravilnih kamnov
Avtor: Tadej Pretner
Založba: Primus. 2022.

Kako subtilno nas avtor vodi skozi poglavja, ugotovimo šele, ko pridemo do »obljube« iz naslova, torej do opisa posameznih kamnov. Začenja res z osnovami – kaj so kamnine, minerali in kristali (pri čemer sem imela možnost malce obnoviti svoje osnovnošolsko znanje; khm, priznam – hčeri v 8. razredu je šlo bolje kot meni :-)). Po drugi strani pa sem imela še srečo, ker smo se v juliju vrnili z dolgo zaželenega potovanja po Islandiji. Tam smo lahko v živo spremljali različne tipe kamnin, npr. magmatske.

Medsebojna povezanost z naravo in njenimi elementi

Navdušenje avtorice tega prispevka nad vulkani in energijo Islandije. Magmatske kamnine. Foto: Izida Vita

Ljudje kaj radi pozabljamo na naravno moč in moč narave. Pretner nas spomni na metafizične lastnosti mineralov, ki so se jih v resnici »stari narodi« verjetno zavedali bistveno bolj kot sodobni moderni človek. »V današnji družbi prevladujejo racionalisti, ti pa se običajno lotijo le stvari, ki jih razumejo. Vendar pa sta ustroja človeka in vesolja precej bolj zapletena in povezana, kot je videti na prvi pogled,« pravi Tadej.

Na pregleden način pojasni wu chi (torej fizikalni vakuum, kot ga imenujejo kvantni fiziki) oz. praznino, iz katere izhaja vse ustvarjeno.

Ali so kamni/minerali živi?

Ameriška avantgardna raziskovalca Backster in Vogel sta eksperimentirala z življenjem oz. vzorci vedenja. Tudi s kamninami. »Vse kaže, da se sposobnost občutenja ne zaustavlja na celični ravni. Vse mogoče stvari, ki smo jih do sedaj dogovorno imeli za nežive, bo očitno treba na novo ovrednotiti,« pravi Backster.

S tem nam privzgoji spoštovanje do teh ‘kamenčkov’, ki jih včasih preveč malomarno ali ne-zavestno nosimo s seboj. Ki jih lahko tudi programiramo – vanje vnesemo informacijo, ki si jo kamen zapomni in se nato odziva skladno z njo. Tudi Nikola Tesla je govoril o podobnih stvareh, saj je bil prepričan, da kamni na nek nam še nerazumljiv način živijo: »kristali vsebujejo čisto evidenco formativnega življenjskega principa.«

Stare kulture izrazito spoštujejo kamne

Naj samo spomnimo: megalitska kultura najverjetneje izhaja iz 9. tisočletja pr.n.št. – Kelti, Staroegipčani s šiljastimi stebri iz Starega Egipta še zdaj navdihujejo … prehajamo do nošenja amuletov in talismanov … in do simbolov. Slednji so vsebinsko najbogatejši in jih uporabljamo že tisočletja (križ, pentagram …).

C. G. Jung jih je imenoval arhetipi. Pri simbolih/amuletih/talismanih gre za to, »da jim je človek s svojo vero, domišljijo in prepričanji vdahnil dinamično moč na nezavedni ravni,« je prepričan Pretner. Simbolno vrednost so na ta način dobili tudi kamni.

Srce: ima široko simboliko, saj so ga v nekaterih civilizacijah enačili z intelektom. Danes simbolizira ljubezen, usmiljenje, prijateljstvo in premočrtnost. Velja za talisman zaljubljenih.

Čemur dajete fokus, se bo udejanilo

Tadej Pretner. Foto: spletna stran avtorja.

Knjiga se čudovito dotakne in pojasni osnovno postavko metafizike (osnova materialne realnosti, ki jo zaznavamo s petimi čuti, je nekakšna prvinska zavest, s katero je prepojen ves materialni in nematerialni svet). Zanimivo je, da se kvantni fiziki povsem strinjajo z njo. Kvantne teorije o delovanju vesolja so sicer tri, a vse temeljijo na predpostavki, da obstajajo preteklost, sedanjost in prihodnost v istem času, v nekakšni stacionarni matrici.

Slednja ima neskončno variant, ki obstajajo vse hkrati. Si predstavljate moč, ki jo imamo s tem v naših rokah oz. v naši energiji? A hkrati tudi nemoč, če se prepustimo vzorcem. Lahko jih imenujemo tudi usoda, karma, kismet. Če povzamemo: prvobitna zavest na nek način upravlja z manifestirano realnostjo. Del te zavesti smo tudi mi. Posledično se pojavi vprašanje, zakaj imamo navidezno tako malo možnosti, da spremenimo vzorce realnosti?

»Odgovor je preprost,« pravi Tadej. »Ker vsemu tistemu, kar je ustvarjeno v pojavnem svetu, dajemo energijo sami s svojim fokusom.« Če torej želimo »karkoli spremeniti, moramo naš fokus pomakniti v energijski svet in to bo tudi naš ključ uspešnega dela s kamni.«

Univerzalna energija ter astralna energija

To sta dve vrsti energij, do katerih imamo dostop. Tadej jih preprosto opiše in naveže na uporabo kamnov. Poudari npr., da astralni svet ključno vpliva na naše razmišljanje in namere, kjer delujejo arhetipi (žrtve, otroka in saboterja, ki so najbolj pogosti).

Astralni svet zaznavamo delno subliminarno, delno pa intuitivno. Metafizika opredeli intuicijo kot neposredni notranji uvid (in očitno mi je zato ime Insights za naše podjetje tako zelo – intuitivno – pri srcu).

Prek opisa metafizične strukture človeka preide do pomembnih vitalnih energijskih točk – in nato do energije kamnov.

Energije kamnov

Poveže oba principa – poživljajoče (yang) in pomirjujoče (yin) učinke; opiše barve (spet zanimivost – v našem podjetju uporabljamo srebrno in škrlatno barvo; kamni teh barv oplemenitijo komunikacijo in krepijo vodstvene sposobnosti – področji, s katerimi se ukvarjamo – ni torej naključij). Opiše delitev kamnov na prevladujoče energijske elemente (npr. srebro: najbolj tipični predstavnik elementa vode, vendar kažeta na večjo prisotnost energije elementa zemlje v njem kockasta kristalizacija in znatna teža).

Vsak element (ogenj, zemlja …) vpliva na določeno področje zavesti (npr. kamen rdeči spirel je ogenj-zrak: samopotrjevanje v pojavnem svetu, veliko idej, a nagnjenost njihovemu neudejanjanju).

Čiščenje, uporaba in izbira kamnov

Obe zelo pomembni poglavji – čiščenje in uporaba – imata vrsto praktičnih nasvetov in opisov različnih načinov. Temu sledi izjemno pomembno poglavje o izbiri kamnov. Zelo zanimivo je, da opiše tudi Hipokratove temperamente in Galenovo klasifikacijo osebnosti glede na telesno konstitucijo, kot tudi več tisoč let star sistem definiranja osebnosti glede na primarna motivacijska gibala (eneagrame). Tudi ayurvedska klasifikacija vate, pitte in kaphe kot tudi njihove značilnosti, najdejo mesto v knjigi.

Ni vsak kamen za vsakogar

Tadej svetuje, da dobro preučimo svojo osebnost, preden se odločimo za kamen, ki ga bomo uporabili, ali ki bi nas naj podpiral. Podrobno spregovori o uporabi kamnov (zdravljenje, masaža, meditacije, …), največji del knjige pa je posvečen njihovemu opisu.

In katerega je poklicala moja intuicija? Rubin – napolni nas z navdušenjem, odstrani vsako senco samodestrukcije, saj velja za kamen, ki krepi ljubezen do življenja. Ponovno povezava z našim podjetjem, saj imamo nenazadnje revijo in portal Navdihni me.

******

Spletni portal Navdihni.me pripravlja in ureja Insights d.o.o., družba za odkrivanje in razvoj potencialov. Če iščete drugačne pristope k življenju, delovanju, bomo veseli vašega kontakta.


Foto: naslovnica knjige, spletna stran Tadeja Pretnerja in Izida Vita.

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.