AEIOU vodenje: resnica, ljubezen, sodelovanje, radost, zaupanje

AEIOU vodenje: resnica, ljubezen, sodelovanje, radost, zaupanje

AEIOU vodenje: resnica, ljubezen, sodelovanje, radost, zaupanje

avtor 16. januarja, 2021

Klimatska kriza, begunska kriza, širjenje korona virusa – ti svetovni problemi so posledica neustreznega gospodarskega reda, nesposobnosti sodelovanja svetovnih voditeljev in nesposobnosti uresničevanja tistega, kar je dobro za ljudi in planet. To je najširši okvir problema, ki ga naslavlja model AEIOU voditeljstva. Če pogled zožimo na poslovanje, kjer imamo kot posamezniki večjo moč sprememb, nam model AEIOU pomaga razumeti vsepovezanost in prepletenost naših sistemov in delovati sonaravno, trajnostno. Mobilizacija in večja zavzetost zaposlenih, aktiviranje talentov, soustvarjanje, modifikacija poslovnega modela, ustvarjalnost in inovacije – vse to so učinki modela AEIOU voditeljstva.

Model AEIOU celostno naslavlja problem vodenja in sodelovanja. Usmerja se na slepo pego vodenja (kot je notranji svet vodje poimenoval prof. Otto Scharmer z MIT), oziroma na stanje in miselni okvir, iz katerega sprejemamo odločitve. Model AEIOU voditeljstva razširja in premika ta miselni okvir in s tem postavlja temelje za boljše, inovativne in trajnostne rešitve. S tem sledi tudi misli Alberta Einsteina, da težav ne bomo rešili z enako miselnostjo, ki smo jih imeli takrat, ko smo jih povzročili.

Že dolgo smo v 21. stoletju – čas je, da začnemo tako tudi voditi!

Več kot četrt stoletja sem delovala v odgovornih vodilnih vlogah kot generalna direktorica, predsednica uprave in krizna menedžerka. Voditeljica in inovatorka v meni je zelo jasno spoznala, da je potreben drugačen pristop, saj sedanji poslovni modeli prepogosto vodijo k izčrpavanju ljudi in planeta.

Model AEOIU podaja pristope za trajnostno vodenje z zasledovanjem četvernega izida 4P: people-purpose-planet-profit.  Model AEIOU je Violeta Bulc, kuratorka eko-civilizacije, uporabila tudi v modelu eko-civilizacije za smernice razvoja vseh bitij.

Zato sem se lotila razvoja novega, petdimenzionalnega modela voditeljstva. Pri tem me je vodilo zavedanje, da je vsakdo voditelj vsaj svojega življenja. Seveda pa je model še toliko bolj pomemben za ljudi, ki so jim pa zaupane vodilne vloge v organizacijah, družbi, državi. Usmerja nas, da ob doseganju zastavljenih ciljev ne pozabimo na planet kot na enega od ključnih deležnikov. Pri vodenju zaposlenih pa namesto metod, ki so se razvile dobrih sto let nazaj v času druge industrijske revolucije, vnaša sodobne pristope. Ti so skladni s sedanjo stopnjo razvoja zaposlenih, tehnologije in infrastrukture.

Voditeljski odnos se začenja v intimnem odnosu do življenja

Vodenje se dogaja v odnosih. Odnosi niso le tisto, kar se kaže v načinu komuniciranja, povezovanja in sodelovanja. Voditeljski odnos se začenja intimno, v notranjem odnosu posameznika do sveta, do življenja, v odnosu do ovir ali priložnosti. Notranji svet voditelja se izraža v zunanjem svetu, v razvoju njegovih odnosov s sodelavci, s poslovnimi partnerji in drugimi deležniki organizacije.

Model AEIOU voditeljstva uvaja celostni pristop k vodenju. Spodbuja naslednje vrednote: resnico, ljubezen, sodelovanje, radost, zaupanje.

Pet dimenzij petih izjemnih vrednot

Simbol AEIOU voditeljstva predstavlja pet prepletenih, vrtečih se krogov, ki so obarvani v barvah petih celin, kot jih predstavlja olimpijski simbol. Če olimpijski simbol povezuje športnike po vsem svetu, naj AEIOU povezuje voditelje po celem svetu.

Te plemenite vrednote krepi s petimi dimenzijami:

A: Vodenje iz pozicije moči nadomešča z vodenjem iz energije ljubezni do vsega. Ljubezen se izraža s spoštovanjem, spodbujanjem, podpiranjem, negovanjem, sočutjem, pa tudi z navdihovanjem in navduševanjem. To ustvarja prostor za razvoj talentov, soustvarjanje, inovacije.

E: Uvaja več sodelovanja, saj vnaša sistemsko razmišljanje in razumevanje vsepovezanosti in soodvisnosti sistemov.

I: Spodbuja razumevanje in udejanjanje resničnega poslanstva organizacij (zakaj smo tu) in osebnega poslanstva ter tako prispeva k radosti.

O: Usmerja v kreiranje vrednosti za vse deležnike in trajnostno poslovanje, saj je tudi planet opredeljen kot deležnik. S tem podpira resnico v smislu vedenja, kaj je prav.

U: Razvija na zaupanju temelječe odnose in prinaša razumevanje, da prav odnosi kreirajo našo realnost.

Vibracije prinašajo smiselne rešitve v dobro vseh deležnikov

Za ponazoritev teh petih dimenzij, ki opisujejo celosten pristop k voditeljstvu, sem izbrala pet samoglasnikov. Za AEIOU sem se odločila prav zaradi zvočnosti in močne vibracije. Samoglasniki se povezujejo s soglasniki, tako kot se voditelji povezujejo s sodelavci. Samoglasniki skupaj s soglasniki tvorijo besede, ki se lahko povezujejo v stavke. Samoglasniki AEIOU skupaj z vsemi soglasniki ustvarjajo smiselne rešitve, tako kot lahko voditelji v sodelovanju s sodelavci uresničujejo poslanstvo organizacije.

Že naši predniki so vedeli, da imajo samoglasniki posebno moč. So zvočni in ko jih izgovorimo, ustvarjajo vibracije, ki ima sposobnost zdravljenja. S tem ustvarjajo univerzalni zvok, ki lahko prinese harmonijo in mir. Zvok je dostopen vsakomur, saj ga lahko z izgovarjanjem ali petjem izkusi vsak, ne glede na tradicijo, kulturo in druga ozadja.

AEIOU je akronim petih besed staroselcev

AEIOU je več kot metafora za pet dimenzij sodobnega voditeljstva. To je tudi akronim petih besed staroselcev, ki nosijo brezčasno modrost s petih celin.

Aroha je maorska beseda za ljubezen, eb je majevska beseda za vsepovezanost, ikigaj je japonska beseda za življenje s smislom, oikos je grška beseda, ki opisuje odgovornost za dom in premoženje, ubuntu pa afriška beseda za človečnost oz. medčloveške odnose. To je pet besed, ki nam jih predajajo staroselci s petih celin. Te brezčasne modrosti, strnjene v akronim AEIOU, predstavljajo univerzalni nabor petih dimenzij za sodobne voditelje povsod po svetu.

Aroha

Aroha je maorska beseda. Če ste ob tem pomislili na havajsko besedo »aloha«, ste potrdili, da obe izvirata v Polineziji. Maori so na otoke Nove Zelandije iz Polinezije pripluli približno v 10. stoletju.

Aroha se prevaja kot ljubezen, vendar popoln pomen besede zajema vseh pet čutov, ego in tudi intelekt. V jeziku Maorov aroha zajema dih življenja in ustvarjalno silo duha in predpostavlja, da je vesolje obilno in da je več priložnosti kot ljudi. V ljudeh išče in črpa najboljše, zavrača pohlep, agresijo in nevednost in namesto tega spodbuja aktivnosti, povezane z radodarnostjo.

Aroha je sestavljena beseda, deli Arohe so Aro, Ro, Hā, Oha. Ti deli dajo celotnemu pojmu aroha več plasti in bogastvo pomenov. Aro predstavlja misel, življenjski princip, tudi osredotočenje, ro je notranje, introspekcija, ha je življenjska sila, dih, energija. Oha pa predstavlja velikodušnost, napredek, obilje in zdravje. Aroha je torej več kot primerna beseda za oznako vsega, kar pomeni vodenje z energijo ljubezni.

Eb

Maji so staro ljudstvo, živeče v južni Mehiki in severni Srednji Ameriki (Gvatemala, Belize, zahodni Honduras in Salvador). Imajo tritisočletno zgodovino, saj so bili ena od srednjeameriških predkolumbovskih civilizacij. V nasprotju s splošnim prepričanjem, Maji niso nikdar izumrli. Na tem območju še vedno živijo milijoni in številni ljudje še vedno govorijo katerega od majevskih jezikov.

Za Maje eb predstavlja pot, ki jo vsi potujemo v našem prizadevanju za samoizpolnitev in realizacijo. To je cesta, po kateri potujemo, da odkrivamo našo osebno zgodovino in razvijamo prihodnji vpliv; to je tudi aktivnost in gibanje, ki nas usmerja k našemu obzorju, našim življenjskim ciljem. To je povezava med ljudmi, kraji, razsežnostmi in svetovi.

Ikigaj

Izvor japonske besede ikigaj sega v obdobje od leta 794 do 1185. Iki pomeni življenje, živeti, kai pa učinek, rezultat, sad, korist.  Gai pride iz besed kai. Besedo smo že poslovenili, zato jo v slovenščini zapišemo kot ikigaj.

Ikigaj je proces, ki omogoča razcvet posameznikovih sposobnosti. To so stvari, zaradi katerih živiš, razlog, da zjutraj vstaneš. Vsak posameznik ima svoj ikigaj. To so tudi miselne in duhovne okoliščine, v katerih posameznik čuti, da je njegovo življenje vredno. To ni vezano na finančni status.

Prisiljene aktivnosti ne dajejo občutka ikigaja, ta občutek lahko dosežemo s spontanostjo.

Komplementaren japonski koncept je iči-go iči-e, kar lahko prevedemo kot “ta trenutek obstaja le zdaj in se ne bo ponovil”.  Iči-go iči-e nas uči, da se posvetimo sedanjosti in uživamo v vsakem edinstvenem trenutku, ki nam ga poklanja življenje. Zato je vredno poiskati svoj ikigaj in mu slediti.

Oikos

Beseda oikos izhaja iz antične Grčije, iz obdobja okoli leta 800 pr. n. št. do vključitve območja Grčije v rimski imperij leta 146 pr. n. št. Oikos pomeni družino, družinsko imetje in hišo. Skupaj z grško besedo nomos (pravila) tvoji besedo ekonomija.

Aristotel (384 pr. n. št. – 322 pr. n. št.) je v svojem delu Politika predstavljal dve vrsti ekonomije. Prva, dejanska, temelji na oikosu. To je ekonomija glede na človekove potrebe, ekonomija, v kateri ljudje proizvajajo, ker nekaj potrebujejo za preživetje. To je naravna ekonomija, v kateri se proizvod pretvori v denar, da bi z njim človek zadovoljil bivanjske potrebe. Druga ekonomija pa je hrematistika – bogatenje, ki je namenjeno samemu sebi. Pri tem pa denar investiramo v blago, samo da bi iz njega pridobili še več denarja – da bi se denar kopičil zaradi kopičenja. Aristotel je opozarjal, da je pridobivanje denarja, ki ima cilj samo v sebi, nenaravno dejanje in razčloveči tiste, ki ga izvajajo.

Ubuntu

Beseda ubuntu prihaja iz Zimbabveja in Južnoafriške republike. V južnoafriških virih se pojavlja od sredine 19. stoletja. Ubuntu je tudi izraz za človeštvo. Pogosto se prevaja kot “jaz sem, ker smo” ali “človeštvo do drugih”, vendar se pogosto uporablja v bolj filozofskem smislu, da pomeni “prepričanje v univerzalno vez, ki povezuje celotno človeštvo”.

Izraz je postal znan izven Afrike s predsedovanjem Nelsona Mandele leta 1994 v Južnoafriški republiki, še posebej pa je postal popularen preko ubuntu teologije Desmonda Tutuja. Tutu je bil predsednik Južnoafriške komisije za resnico in spravo in ubuntu je zelo vplival nanjo.

Manifest AEIOU voditeljstva

Manifest AEIOU voditeljstva

Ob zaključku leta 2020 sem svoj krog prosvetljenih voditeljev povabila k podpisu Manifesta AEIOU voditeljstva. Manifest voditeljstva pa pravi takole:

AEIOU voditeljstva zasleduje 5P ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (prosperity, people, partnership, peace, planet) in četverni izid 4P: people – planet – purpose – profit. To je voditeljstvo za planet Zemlja.

Kot AEIOU voditelj_ica želim, da so zaposleni zadovoljni, zavzeti, zdravi, zvedavi in da vidijo smisel v svojem delu. Delo razumem tudi kot platformo za uresničevanje svojega poslanstva in poslanstva sodelavcev, saj tudi tako prispevam za dobrobit skupnosti. Našim zanamcem želim omogočiti dostojno življenje na tem planetu. Več o manifestu AEIOU voditeljstva.

 

Spletni portal Navdihni.me pripravlja in ureja Insights d.o.o., družba za odkrivanje in razvoj potencialov


Foto: Sonja Klopčič, Barbara Reya

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.