Vizionarski pristopi upravljanja energije v Petrolu

Vizionarski pristopi upravljanja energije v Petrolu

Vizionarski pristopi upravljanja energije v Petrolu

avtor 22. novembra, 2020

Kot otrok je bil prepričan, da bo v življenju ugašal ogenj, pot pa ga je pripeljala v drugačen svet energije: v energetiko. Danes je dr. Gašper Artač vodja centra upravljanja energij v Petrolu. Zase pravi, da je bolj tehnične narave. Razlog za navdušenje izvira iz njegove družine, saj sta se s to stroko ukvarjala tako njegov oče kot tudi ded. Prve korake v svet energetike je Gašper začel delati že med študijem na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko. Takrat je radovednost združil z raziskovanjem in se pridružil Laboratoriju za energetske strategije. Z njim sodeluje še danes, tudi v okviru mednarodnega projekta COMPILE.

Vizionarsko zastavi svoje doktorsko delo

Gašperja, univerzitetno diplomiranega inženirja elektrotehnike, je želja po še neodkritem pripeljala do naziva doktor znanosti. Med pripravo doktorata je skupaj z navdušenci nad novo tehnologijo in električno energijo obiskal skoraj vse celine. Pol leta se je izpopolnjeval na University College Dublin na Irskem in s tem pridobival dragoceno znanje, ki ga je nato prenesel ne le v Slovenijo, ampak tudi v Petrol. Njegov doktorat je postavil idejno zasnovo za današnje Petrolovo upravljanje s prožnostjo na elektroenergetskem trgu. »Prodaja in energetika sta nosilni dejavnosti Petrola,« pravi Artač. »Poleg njiju strateško razvijamo še dejavnost mobilnosti; vse troje lahko strnemo v en opis – energetska družba – tudi na področju novih poslovnih modelov v energetiki, kot so modeli ekonomije delitve.«

V Petrolu sem se zaposlil, ker sem tukaj videl velik potencial za razvoj in napredek na področju, ki je novo, vendar v Evropi hitro se razvijajoče. Gre za področje trajnostne oskrbe z energijo s povezovanjem tehnologij in inovacij na trgu. To pa mi je predstavljalo poseben izziv pri strokovnem delu. Ukvarjamo se namreč z razvojem novih, inovativnih poslovnih modelov in produktov na področju upravljanja in optimizacije energij, kar bo omogočilo učinkovitejšo rabo obnovljivih virov energije in s tem prehod v ”zeleno” energetiko.

Nove poslovne modele v Petrolu oblikujejo v smeri trajnostnega razvoja v energetiki. »Vedno več pozornosti posvečamo obnovljivim virom energije (OVE). Na srečo jih tudi vedno več uporabljamo, npr. fotovoltaiko,« pojasni Artač. Kot pove, so OVE zaveza naše države, ki je sprejela določene cilje, npr. postati brezogljična družba do 2050. »Naša naloga je, da jih izpolnimo. Ob najpomembnejšem razlogu, zakaj se osredotočamo na to področje, torej minimizaciji naših vplivov na okolje, je tukaj še eden: to obvezo nam nenazadnje nalaga Evropska unija.«

Novi modeli prinašajo nove izzive

Prvi, “kick-off” sestanek projektnih partnerjev COMPILE

A novi modeli (eden izjemnih primerov modela delitvene ekonomije je že omenjeni projekt COMPILE, pilotna lokacija v Sloveniji je v Lučah) prinašajo nove izzive. »Več, kot je obnovljivih virov, bolj se distributerji električne energije soočajo s problemi. Postajajo preobremenjeni, iščejo nove rešitve. Če bi uporabniki inštalirali vse možne samooskrbne oblike, distributerji vedo, da bi imeli velike težave – njihov distribucijski sistem ne bi prenesel tovrstnih obremenitev,« razloži Artač. Gre torej za povsem tehnične izzive, za katere pa, doda Artač, »iščemo rešitve.« A ob tehničnih se uporabniki srečujejo še z ekonomskimi izzivi. »Zaenkrat na ta način pridobljena elektrika ni poceni, zato si jo prizadevamo narediti ekonomično tako za uporabnike, kot za nas.«

»To nam je v Lučah uspelo s skupinskim investiranjem v obnovljive vire,« poudari Artač, »kar je prav tako model delitve.« Dodaja, da so nekateri posamezniki zelo naklonjeni temu, drugi pa morda nimajo optimalnih pogojev. »Mogoče imajo strešna okna, se bojijo dati na streho sončno elektrarno, morda premalo poznajo nove tehnologije in jih je strah le-te uporabiti,« še pojasnjuje.

Luče so svetla luč uporabe obnovljive energije v Sloveniji

Luče, vasica z novim modelom delitve energije

Luče so lepa vasica v Zgornjesavinski dolini. »Imajo težavo, ki je istočasno prednost – ker so nekoliko odmaknjeni, so se soočali s težavami glede dobave električne energije. Vodi so napeljani po zraku; in ker je veliko gozdnih površin, se je pogosto zgodilo, da je v neurju padla veja, prekinila vod ter so ostali brez elektrike. So pa prebivalci Luč zelo ekološko osveščeni. Prav zato, ker so sredi narave, jim je biomasa zelo pomembna; nasploh so zelo naklonjeni obnovljivim virom,« predstavi Artač izbiro Luč kot pilotne lokacije za projekt COMPILE.

»S tem projektom smo ujeli dve muhi na en mah; izboljšali smo električno oskrbo, pa tudi Lučanom omogočili, da se z električno energijo oskrbijo sami,« zadovoljno doda.

Poudaril je, da so hoteli pokazati, kako integrirati obnovljive vire v omrežje, tudi če omrežja, po katerem ‘teče elektrika’, ne obnovijo ali zgradijo na novo. »Dejstvo pa je, da smo morali vzpostaviti nove ukrepe in sisteme upravljanja. Z novim načinom upravljanja mikroomrežja smo omogočili do 285 odstotkov večjo proizvodnjo elektrike iz fotovoltaike, kot bi bila sprva mogoča brez dodatne investicije v omrežje.« Tako so razbremenili distributerja električne energije (posebna hvala za podporo Elektru Celje, izpostavi Artač), poenostavili upravljanje in hkrati dosegli namen: okrepili so zanimanje lokalne skupnosti za energetiko in varovanje okolja ter jih spodbudili k pridobivanju energije iz obnovljivih virov. Kot dodaja Artač, sta za to še posebej zaslužna Rok Suhodolnik in Občina Luče.

Porabniki postanejo proizvajalci

V projekt v Lučah se je z inštalacijo sončnih elektrarn najprej vključilo devet objektov; nato so namestili baterijo, ki napaja 35 merilnih mest, »od stanovanjskih hiš, kmetij, gasilskega doma … vgradili smo javno polnilno mesto za električna vozila in prenovili transformatorsko postajo,« doda Artač. »Ko postavljamo sončne elektrarne in vgrajujemo baterije in hranilnike električne energije na posamezna področja, končni porabnik postane proizvajalec. Idealno je, da ko sistem rabi, proizvaja, ko je višek, odjema. Govorimo o balansiranju in prožnosti sistema. To v bistvu delamo v Lučah. Ko je energije preveč, najprej napolnimo hišne baterije, nato velike baterije, nato bojlerje, nato električno vozilo. Ko vsega tega zmanjka, znižamo proizvodnjo.«

Zagon sistemske baterije v Lučah

Če to ne bi potekalo samodejno, bi morali sistem upravljati ljudje. »Izkazalo se je, da to ne deluje optimalno, prihaja do napak. Zato smo razvili avtomatski sistem.« Kot pojasnjuje Artač, porabnikov ne zanima, kaj se dogaja z napravami. Ali če se postavimo v njihove čevlje: »Mene zanima, da je moje bivalno okolje takšno, kot jaz hočem. To pomeni, da se mi ne spremeni udobje, pozimi ogrevam prostore na npr. ‘svojih’ 21 stopinj. Dodana vrednost takšne oskrbe pa je, da me še manj stane kot klasična

Koraki v prihodnosti

A tu se Petrol ni ustavil. »Zdaj gremo v smeri, da bi skupnost v Lučah razširili na celotno vas. Pogovarjamo se z občino, da bi na osnovni šoli (kot so to že primeri v tujini) postavili sončno elektrarno, investitorji v to sončno elektrarno pa so občani Luč. Vsak, ki investira, ima finančne dobrobiti,« še razlaga Artač, »splača se torej v vseh vidikih, tako okolijskih, kot ekonomskih.« Nezanemarljiv je še vidik vključenosti ljudi, »ki postanejo del uspešne zgodbe,« je prepričan Artač.

Velik potencial pri OVE vidi Petrol v skupnostnih virih financiranja. Dejstvo je, da se določene tehnologije še ne splačajo. Čeprav se hitro razvijajo, še niso rentabilne. »Kot je to včasih veljalo za sončne elektrarne, recimo pred 15-imi leti. Same se cenovno ne bi izšle, ampak ker je država videla v njihovi uporabi interes, je zanje omogočila določene finančne vzpodbude.« Tovrstne subvencije bi bile rešitev za nove delitvene modele na področju oskrbe z energijo. »Dobimo nove investicije, prebivalci si jih lahko privoščijo, ne plačujemo ”sosedom’ za obnovljive vire, ker sami nismo bili dovolj aktivni. Ob tem pa se kot država izognemo še kaznim, ker ne dosegamo zastavljenih ciljev EU,« je prepričan Artač.

Uspešni novi poslovni modeli ekonomije delitve se kar vrstijo

A Luče niso edini model delitvene ekonomije na področju energetike. Prvi projekt sega v leto 2015, ko sta SIJ Metal Ravne in Petrol začela s projektom izkoriščanja odpadne toplote iz Metalove peči pri daljinskem ogrevanju Raven na Koroškem. To je bilo seme za projekt X-Flex, ki ga razvijajo kot model za pridobivanje toplote iz obnovljivih virov energije. »Kotel bomo deloma napajali iz OVE, v toploto pa bomo pretvorili presežke električne energije,« poenostavljeno pojasni Artač nov poslovni model.

Veliko je vlaganj v razvoj in v povezovanje različnih področij energij; elektrika – plin, elektrika – toplota, elektrika – vodik. Enega učinkovitejših poslovnih modelov so v Petrolu razvili s Steklarno Hrastnik, pravkar pa se je tudi vzpostavil novi model uporabe fleksibilnosti jeklarske industrije. Pa področje vodovoda – »Zakaj ne bi črpali vode takrat, ko je najceneje – torej takrat, ko so viški proizvodnje elektrike? Dajmo takrat zagnati črpalke,« navdušeno vabi Artač.

Kaj je torej skupni imenovalec vseh teh projektov? »Fleksibilnost in upravljanje – kako uporabiti prožnost, da bo v pomoč elektroenergetskemu sistemu,« predoči Artač eno izmed številnih prednosti novih poslovnih modelov.

Vse se začne doma

Domači čebelnjak

A Artač ne ostaja samo pri projektih v službi. »Pri nas doma smo skoraj v celoti samooskrbni. Ta način razmišljanja mi je bil privzgojen že v otroštvu. Moja starša podpirata samooskrbnost in trajnost.« Odpadke smo doma ločevali od kar pomnim. Kar se hrane tiče, pravi Artač, pridelajo vse sami. Izkoriščamo naravne danosti, tako da je vse eko. »Imamo hišo z velikim vrtom. Moj oče je čebelar, tako pridelujemo vse iz medu, tudi medico, ki slovi po svoji kakovosti daleč naokoli  (smeh).« Prepričan je, da bi že samo s čiščenjem podrtih dreves po žledu in s skrbjo za naravni prirast v celotni državi dosegli veliko. »Zraven hiše imamo gozd, tako da se ogrevamo z biomaso.« Priznava pa, da ga čaka še področje mobilnosti, kjer zagotovo »kot družina še nismo naredili dovolj.«

Ko živiš to, kar delaš

»Služba je moj hobi (smeh). Prosti čas rad preživljam s prijatelji in z družino. Socialni stik mi pomeni zelo veliko. Tudi z ekipo s fakultete smo zelo dobri prijatelji in se veliko družimo, zdaj v korona času sicer seveda manj,« doda Artač. Prepričan je, da je treba gledati pozitivno na vse; v službi in zasebno. »Na teh neformalnih druženjih se rojevajo ideje, povezane s službo. Če hočeš idejo dobro razviti, moraš veliko vihariti možgane.«

A vseeno doda, da pozimi rad teče na smučeh in pa smuča, saj je včasih treniral biatlon. Tudi otroke navdušuje za ta šport. »Oba pridno tečeta in smučata, sin pa že skače na smučeh,« pravi Artač ponosno.

***

Kaj je ekonomija delitve (shared economy)?

Ekonomija delitve je skupno ime za raznolike ekonomske oblike, ki uporabnikom omogočajo enostaven in stalen dostop do deljivih stvari in storitev, ki jih v nekem časovnem obdobju potrebujejo.  Posamezna stvar ali storitev ni več nujno v lasti posameznika, pač pa se na različne načine deli med številne uporabnike. Hkrati s spremenjenimi načini potrošnje se spreminjajo tudi proizvodni načini, ki temeljijo na široko dostopnem znanju, odprtih inovacijah in mrežnem povezovanju – na delitvi virov, znanja in tehnologij, ki omogočajo izjemno inovativnost in razvoj. Ekonomija delitve se na podjetniški način spopada s perečimi ekonomskimi, okoljskimi in družbenimi vprašanji ter uvaja družbeno odgovoren in trajnostno naravnan ekonomski razvojni model. (Več: Rok Kralj)

***

COMPILE – pet pilotnih lokacij, 12 partnerjev

Luče, skupinska fotografija projekta X-Flex

Glavni cilj projekta COMPILE, ki je plod slovenskega znanja, je prikazati možnosti energetskih otokov za razogljičenje oskrbe z energijo, izgradnjo skupnosti in ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. V Sloveniji je pilotna lokacija v Lučah. Ta predstavlja primer podeželskega nizkonapetostnega omrežja s šibko in nestabilno povezavo s srednje napetostnim omrežjem. Luče imajo razmeroma šibko lokalno elektroenergetsko omrežje, ki se pogosto srečuje z izpadi električne energije in omejuje vključevanje obnovljivih virov energije (OVE), saj dnevna napetost naraste nad meje. Izpadi so najpogostejši v času ekstremnih vremenskih pojavov, kot so nevihte. Pobudnik Energetske skupnosti Luče (EnC) je Rok Suhodolnik, ki je doma že pred časom postavil sončno elektrarno in polnilno postajo za EV, kot tudi vetrno elektrarno in je za vzpostavitev EnC angažiral sosede in občino Luče. Koordinator projekta je UL, Fakulteta za elektrotehniko, eden od partnerjev je Petrol.

Spletni portal Navdihni.me pripravlja in ureja Insights d.o.o., družba za odkrivanje in razvoj potencialov


Foto: osebni arhiv Gašper Artač in Petrol d.d. Naročnik članka je Petrol d.d.

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.