Dan razmišljanja – fluentnost, fleksibilnost in originalnost

Dan razmišljanja – fluentnost, fleksibilnost in originalnost

Dan razmišljanja – fluentnost, fleksibilnost in originalnost

avtor 5. junija, 2024

Si lahko predstavljate svet, kjer šola otroke resnično opolnomoči za življenje? Si lahko zamislite, kako čudovit bi bil svet, če bi se že v osnovni šoli naučili tolerance? Kaj pa svet, kjer se že otroci naučijo sodelovalno delovati, brez sodbe? Kaj ne bi bilo čudovito, če bi otroci bili brez strahu, da bodo obsojeni, ker razmišljajo drugače? 

Mi si ga lahko! Morda vi mislite, da je to nemogoče, a mi vemo, da se zgornja situacija lahko zgodi in delamo na tem, da bo nekega dne postala resničnost. Kako to vemo? Ker imamo najboljše orodje na svetu.

Imamo navodila za uporabljanje možganov!

Imamo orodja razmišljanja, če se izrazim bolj natančno. Danes, nekaj dni po koncu meseca maja 2024 ter po koncu festivala 3. Dan razmišljanja, sem še toliko bolj prepričana, da nam bo uspelo. Verjetno ste še bolj v dvomih, kot ste bili na začetku, a nič zato. Ostanite z mano in vse se vam bo razjasnilo.

Podelitev diplom učiteljem razmišljanja 2022 (osebni arhiv Nastja Mulej)

Naj začnem na začetku, leta 1933, 19. maja. Takrat se je rodil Edward Charles Francis Publius de Bono, na kratko Edward de Bono, danes svetovno znan kot de Bono. Že kot otrok se je izkazal kot nadarjen, v času študija je prejemal Rhodesovo štipendijo za nadarjene, doktoriral najprej iz medicine, kasneje še iz psihologije. Ob tem, ko je prakticiral medicino, je opazil, da so možgani, tako kot telo, samoorganizirajoči se organ in se z navdušenjem posvetil opazovanju delovanja človeškega razmišljanja ter razvijanja t. i. orodij razmišljanja. Opazil je tudi, da so možgani noro nekreativen organ in da delujejo po ustaljenih vzorcih, če jih ne usmerimo drugače.

Dr. de Bono je v svojem življenju napisal več kot 60 knjig, od teh 9 prevedenih v slovenščino, za kar se lahko zahvalimo mag. Nastji Mulej in njenemu očetu ddr. Matjažu Muleju. De Bono je svoje življenje posvetil poučevanju razmišljanja in le tega učil 4-letnike, Nobelove nagrajence, ter vse vmes. Zase je pravil, da orodij ni izumil, temveč jih poimenoval in sistemsko razvil. Kljub vsem nazivom, ki jih je osvojil, se je najrajši predstavljal kot razmišljevalec.

Če ga poznate, ste verjetno slišali za ‘Šest klobukov razmišljanja®’, kot njegovo najbolj (po)znano delo, kjer preprosto razloži, zakaj je pomembno, da zamenjamo argumentacijo naših pogledov s paralelnim razmišljanjem. Dr. de Bono je zaslužen, da je v Oxfordskem slovarju zabeležena fraza Lateralno razmišljanje. A je na tem mestu nujno omeniti, da je naš ljubi razmišljevalec vseh svojih del najprej razvil CoRT (kratica za Cognitive Research Trust ali pa korteks).

Kaj zaboga je CoRT?!

CoRT je šestletni program poučevanja razmišljanja, ki ga je dr. Edward de Bono osnoval kot samostojni predmet v osnovni šoli. Tako je, kot samostojni predmet! Kot matematiko, slovenščino, zgodovino, likovni pouk in ostalo je de Bono videl Razmišljanje. Razvijanje spretnosti razmišljanja kot veščino.

Če na kratko povzamem CoRT program, je CoRT 1 namenjen razvijanju širine razmišljanja, CoRT 2 je namenjen organizaciji razmišljanja in organizaciji na splošno, CoRT 3 interakciji, kjer se učimo, kako raziskati vse strani, se postaviti v kožo drugega, kako imeti prav in kako narobe, CoRT 4 je posvečen kreativnemu razmišljanju, kjer se učenci naučijo namerno kreativno razmišljati in generirati ideje, CoRT 5 se ukvarja z informacijami in čustvi – ja čustva, tudi ta so del razmišljanja in CoRT 6 se usmerja v premišljeno akcijo, k jasno opredeljenim ciljem.

“Pa saj vendarle znam razmišljati,”

je ugovor marsikaterega posameznika, ko prvič sliši za učenje oz. treniranje razmišljanja. “Da, vsi mislimo. Kako kvalitetno razmišljamo – namerno upravljamo s svojimi mislimi – to pa je povsem drugo vprašanje.” je odgovor nas, učiteljev razmišljanja. 🙂

Naj vam prikažem primer. Končno je prišla nedelja, že cel teden ste se je s celo družino veselili, saj ste po dolgem času vsi prosti, nobenih treningov, službenih dejavnosti, ali urejanja stanovanja. Načrtovali ste izlet na morje, kazalo se je lepo vreme in vsi ste se veselili zasluženega in nujno potrebnega izleta z vso družino. V nedeljo se prebudite v dež! Tudi na morju, kjer je še včeraj kazalo lepo vreme, danes dežuje.

Vaša prva misel? “Oh, ta dež, uničil nam je vse plane,” ali pa “Ne, sedaj pa ne moremo iti na izlet, nedelja je uničena”, ali pa morda celo “uh, še dobro, da je dež, ker se mi potiho res ni dalo na izlet. Sedaj sem lahko doma na kavču s knjigo.”

Bistvo: večino ljudi ima eno, prvotno misel in se ne ukvarja več s tem. Morda to eno misel še poglobi z mislimi, ki jo podpirajo in skupaj naredijo spiralo misli v prej začrtano smer.

Vzemimo orodje PNZ. Prvo orodje, ki se ga otroci naučijo v CoRT 1 in je primerno že za 4-letnike. P – pozitivno, N – negativno, Z – zanimivo. Izkušeni razmišljevalci bodo za eno situacijo zlahka našli najprej vsaj 7 razlogov, zakaj je ta situacija dobra, kakšne prednosti ima, nato 7 razlogov, zakaj je slaba in kakšne so omejtvesituacije, ter nazadnje še vsaj 5 zanimivosti, kaj je zanimivega na tej situaciji.

Če eno samo orodje povečuje toleranco …

Trenerki razmišljanja Danica Tajčman in Nastja Mulej (foto_Saša Gerčar_Kura Fura)

Lepota in uporabna vrednost PNZ-ja je, da se z namernim razmišljanjem izognemo človeškemu naravnemu nagibu, da bi imeli le eno mnenje in tega do onemoglosti zagovarjali. Naučimo se pogledati na eno samo situacijo z različnih zornih kotov. Opazimo lahko, kako PNZ spodbuja toleranco, ko se zavemo, da ima vsaka situacija vsaj 19 različnih pogledov nanjo. Ko dodamo še dejstvo, da se takorekoč še ni zgodilo, da bi dva, ki razmišljata paralelno s PNZ, imela popolnoma enakih vseh 19 točk.

Orodje PNZ je le eno izmed orodij, ki jih mag. Nastja Mulej uči učitelje razmišljanja na slovenskih šolah. Vsak od zgoraj navedenih CoRT-ov ima 10 različnih orodij, skupaj kar 60 orodij razmišljanja, ki pomagajo namerno, usmerjeno in kreativno razmišljati.

Leta 2012 je mag. Mulej usposobila prvo generacijo učiteljev razmišljanja v Sloveniji in do sedaj se je v 12h generacijah nabralo več kot 650 učiteljev razmišljanja. Na žalost niso vsi naučenega prenesli v prakso, saj v že tako natrpanem urniku ne najdejo časa. Najbolj navdušeni izmed njih pa so v organizacijah, kjer so zaposleni, takoj začeli izvajati t. i. Krožke razmišljanja. Nekateri so jih izvajali ‘v tišini’, drugi so vsake toliko javili kakšno povratno informacijo, kakšne pozitivne učinke opažajo pri otrocih, ki so obiskovali krožek.

Najbolj odmevna strokovna raziskava je doktorska disertacija dr. Bojane Tancer, ki se je CoRT-a učila skupaj z mag. Mulejevo pri dr. de Bonu. Dr. Tancer je dve leti raziskovala učinke namernega razmišljanja in prišla do ugotovitve, da je poučevanje razmišljanja kot posamezen predmet pomagalo učencem doseči večjo ustvarjalnost na vseh treh parametrih ocenjevanja ustvarjalnosti, ter opazno večjo fokusiranost.

Nastal je Dan razmišljanja

Junija 2021 nas je doletela žalostna novica. Dr. Edward de Bono je preminil. Brez velikih planov za prihodnost, a z jasno vizijo, smo nekaj mesecev kasneje že začeli razmišljati o tem, kako bomo leta 2022 počastili njegovo življenje. 19. maja 2022 smo tako organizirali prvi Dan razmišljanja. K sodelovanju smo povabili vse do tedaj izobražene učitelje in učiteljice razmišljanja. Odzvalo se jih je 22, od 9 smo prejeli povratno informacijo, po njihovi oceni je sodelovalo 264 otrok.

“Sproščeno vzdušje, globoki pogovori, medsebojno spoznavanje.”

“Učenci so uživali pri reševanju izzivov in razmišljanju, učenci so uživali v druženju, zadovoljni učenci, ki so vodili dejavnosti, učitelji, ki so se preizkusili v posameznih aktivnostih, pozitivni odzivi učiteljev, naučili smo se nekaj novega.”

“Učenke so se zabavale, prišle so do uporabnih rešitev, ki jih bomo uporabili drugo leto, jaz sem se zabavala.”

… je le nekaj povratnih informacij učiteljic, ki so prvo leto sodelovale na dnevu razmišljanja.

A ni bilo vse tako rožnato, velika večina se je soočala s pomanjkanjem časa za izvedbo, predvsem pa nad dnevom, ki smo ga izbrali 19. majem. Tako smo drugo leto Dan razmišljanja raztegnili v teden, učiteljicam in učiteljem pa že v naprej poslali vabila, več gradiv in spodbudo, da so se lažje pripravili. Kljub temu smo pri številkah sodelujočih zavodov in učencev ostali približno na istem.

“Drugače izvedena ura; dijaki so se sprostili; stekel je pogovor o stvareh, ki jih motijo na šoli oz. bi jih želeli spremeniti. Tudi sama sem razmišljala drugače kot običajno.” je po drugem dnevu razmišljanja povedala učiteljica.

Za tretje leto, leto 2024, smo se intenzivno pripravljali že med poletnimi počitnicami. Najbolj zagnane, najbolj srčne, predane učiteljice so že poleti redno hodile na srečanja, ki sem jih organizirala in razmislile smo o prav vseh zagatah, ki so jih pestile pretekla leta. Ne najbolje umeščen datum pri koncu šolskega leta smo tako spremenili v celoten maj. Letos se je v šolah zares veliko dogajalo! Nekatere so imele aktivnosti organizirane čez cel mesec, kar po hodnikih, tako da so lahko sodelovali učenci, učitelji in celo starši.

Povratne informacije še zbiramo, saj se je mesec komaj zaključil. Po trenutni oceni, ki smo prejeli od približno polovice prijavljenih sodelujočih, je letos v aktivnosti bilo vključenih več kot 500 otrok in okoli 50 odraslih. Glede na napovedi koordinatork in koordinatorjev naj bi jih bilo vseh okoli tisoč. Kar je majhna številka v primerjavi s tem, da je v slovenske osnovne šole vpisanih okoli 200 tisoč otrok. A s pravimi ljudmi, s srčnimi učiteljicami in učitelji in s pravimi orodji razmišljanja, se daleč pride!

“Zanimivo je bilo opazovati sodelavke, kako so se trudile s “pravimi” odgovori.”

Danica Tajčman. Foto: osebni arhiv

Fluentnost, fleksibilnost in originalnost so parametri ustvarjalnega razmišljanja. Kvalitete, ki jih današnji trg dela krvavo potrebuje. Ne le trg dela, vsak odrasel posameznik, v želji preživetja in življenja, kjer ni pravilnih odgovorov.

Danica Tajčman je trenerka učinkovitega in kreativnega razmišljanja. Dan razmišljanja so kreirale in izpeljale master trenerka razmišljanja mag. Nastja Mulej, avtorica tega članka in trenerka razmišljanja Danica Tajčman, ter 9 učiteljic razmišljanja, ki jih je mag. Mulej naučila, kako poučevati razmišljanje. Številka sodelujočih vztrajno raste in prizadavemo si, da bodo nekoč vključeni prav vsi učitelji in učiteljice razmišljanja.

O Navdihni me in izdajatelju revije, podjetju Insights d.o.o.

Če vas zanima, kako lahko se osvoboditi neželenih vzorcev in pripeljeti polno pozornost v svoje življenje (ali osebnostna rast in razvoj kariere v sozvočju z vašim poslanstvom), bomo veseli vašega kontakta.

Spletni portal Navdihni.me  in ureja Insights d.o.o., družba za odkrivanje in razvoj potencialov. Tiskano revijo lahko kupite tukaj in s tem podprete navdihujoče zgodbe tudi v prihodnje. Lahko si pa izberete tudi e različico, če želite. Če vas zanima osebnostna rast in razvoj kariere v sozvočju z vašim poslanstvom, bomo veseli vašega kontakta.

 

 

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.