FinLit: Koliko finančno pismeni (in neodvisni) so mladi zares?

FinLit: Koliko finančno pismeni (in neodvisni) so mladi zares?

FinLit: Koliko finančno pismeni (in neodvisni) so mladi zares?

avtor 21. aprila, 2022

»Naložba v znanje se najbolje obrestuje,« je rekel Benjamin Franklin. Ta stavek se izkazuje za posebej pomembnega tudi pri vprašanju finančne pismenosti mladih, doseganja finančne stabilnosti oziroma finančne svobode. Mladinski kulturni center (MKC Maribor) v partnerstvu različnimi organizacijami iz Grčije, Slovenije in Poljske, od novembra 2020 izvaja Erasmus+ projekt v programu Mladi v akciji. Projekt, ki se končuje aprila letos, se imenuje Finančna pismenost za hitrejšo finančno neodvisnost, FinLit in ponuja pridobitev potrebnih finančnih in ekonomskih znanj ter veščin, kot so vodenje osebnih financ, razumevanja ter uporabe varčevalnih oziroma naložbenih načel, koriščenja posojil, …

18-mesečni projekt zagotavlja orodja in vsebine za dvig finančne pismenosti (mladih)

Leta 2019 je Evropska unija zabeležila več kot tri milijone brezposelnih mladih. Med njimi je veliko takšnih, ki so zaradi ekonomskega položaja zapostavljeni tudi v socialnem življenju. Zavedanje, da mladi ne poznajo niti osnovnih finančnih pojmov, kot so razlika med neto in bruto plačo, ko vstopajo na trg dela, je vplivalo na zasnovo evropskega projekta Finančna pismenost za hitrejšo finančno neodvisnost, krajše FinLit. FinLit je projekt, ki spodbuja angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih na področju finančne pismenosti. S projektom bodo mladi pridobili potrebna finančna in ekonomska znanja ter veščine vodenja osebnih financ ob vstopu v odraslost.

Projekt FinLit se po 18 mesecih dela in projektnih aktivnosti zaključuje prav v aprilu 2022, ko je potekala tudi zaključna konferenca v Mariboru. Višanje nivoja finančne pismenosti posameznikov prispeva k uspešnejšemu življenju mladih, obenem pa jim znanje in kompetence zagotavljajo tudi boljšo socialno in finančno varnost. In ker tematike upravljanja z osebnimi financami niso izpostavljene v okviru formalnega izobraževanja, projekt FinLit naslavlja zaznano potrebo po vsebinah finančne pismenosti skozi neformalno izobraževanje.

Mladi s finančnimi težavami so manj aktivni, manj mobilni in z manj zaupanja institucije

Za uspešno in dolgoročno upravljanje z lastnimi finančnimi sredstvi v povezavi z uresničevanjem vsakodnevnih pa tudi prihodnjih finančnih ciljev, je potrebno razumevanje konceptov finančne pismenosti ter njihova uporaba glede na osebne potrebe in finančno situacijo posameznika. Še posebej je to odločilno pri mladih na pragu njihove odraslosti, pri iskanju prve zaposlitve, iskanju lastnega stanovanja, nakupu avtomobila ali načrtovanju potovanj, …

Socialna in ekonomska izključenost gresta z roko v roki. Mladi, ki se soočajo s temi težavami, so na splošno manj aktivni državljani in imajo manj zaupanja v institucije. Manj koristijo tudi oblike mobilnosti znotraj EU, vključno s programom Erasmus+. Evropa si ne more privoščiti zapravljenih talentov ali socialne izključenosti med mladimi. Mladi ne bi smeli biti samo arhitekti svojega življenja, ampak morajo prispevati tudi k pozitivnim spremembam v družbi.

Nekateri mladi v dolgovih že pri 18-ih letih

Študije tudi ugotavljajo, da se mladi vsakodnevno ukvarjajo s skrbjo in preglavicami glede lastnih financ. V glavnem tudi ne razumejo in ne poznajo funkcije obrestnih mer, ne poznajo vloge inflacije in diverzifikacije tveganj ali ne znajo izvesti preprostega izračuna obresti, ne morejo izračunati svoje plače ali dohodka od bruto do neto ali so celo v dolgovih od 18. leta naprej.

Projekt, ki poteka vse od novembra 2020, je zasnovan na treh nivojih. Po opravljeni analizi, ki je izpostavila številne potrebe in vrzeli na področju finančne pismenosti mladih iz treh držav partneric v starosti med 18 in 24 let, so izvajalci projekta oblikovali spletno platformo, kjer bodo dostopni e-tečaji za opolnomočenje mladih na področju finančne pismenosti.

Kakšne so kompetence finančne pismenosti v Sloveniji med mladimi

Rezultati v Sloveniji so prikazali sledeče izvlečke:

  • Skoraj vsi mladi so se v izvedeni raziskavi strinjali, da je finančna pismenost pomembna pri doseganju finančne neodvisnosti.
  • Več kotr tri četrtine mladih privarčuje vsaj 10 % svojega celotnega dohodka.
  • Skoraj šest od desetih mladih zna pripraviti osebnega dolgoročnega finančnega načrta, ali ga še niso pripravili.
  • Več kot polovica mladih ali ne zna pripraviti osebnega načrta za primer nastanka dolga ali ne razume ustrezno različnih finančnih produktov, ki jih ponujajo banke.
  • Tretjina mladih slabše pozna več strategij/taktik za povečanje svojega dohodka. Večinoma še sploh niso investirali (68,5 %).
Mladi nimajo orodij in virov za dvig finančne pismenosti

Podatki terenskih raziskav v Sloveniji, Grčiji in na Poljskem so pokazali, da stopnja finančne pismenosti med mladimi ni zadovoljiva. Raziskave v okviru FIN-LIT prikazujejo pomanjkanje (brezplačnih) tečajev na teme finančne pismenosti (pomeni upravljanja z osebnimi financami, priprave varčevalnega načrta in prvih korakov za uresničevanje naložbenih priložnosti).

Opazili smo tudi primanjkljaj splošnih kompetenc na področjih finančne pismenosti (računanje neto-bruto plače, razumevanje obrestnih mer, seznanjenost z naložbenimi strategijami za povečanje prihodkov, …).

Platforma FinLit omogoča dostop do znanja

V okviru projekta smo razvili platformo (z e-tečajem), ki bo zagotovila, da bodo mladi pridobili znanje, veščine in kompetence na področju finančne pismenosti – platforma z integriranim tečajem. Cilj projekta je bil mlade prek učenja na daljavo vključiti v usposabljanje o finančni pismenosti.

Veliko mladih se želi udeležiti takšnega usposabljanja, vendar se ga iz različnih razlogov ne morejo fizično udeležiti. Platforma FinLit bo tem posameznikom omogočila dostop do znanja, na kateri bo možno doseči večjezični uporabniški priročnik v besedi in tudi z audio posnetki.

30-urni interaktivni e-tečaj finančnega opismenjevanja namenjen vsem

E tečaji so namenjenemu izobraževanju, ki je namenjen vsem, ki jih zanimajo osnove osebnega bančništva, naložbe, posojila oziroma ustrezno ravnanje s financami. Na voljo je interaktivni e-tečaj, ki obsega 30 učnih ur, razdeljenih na posamezne tematike in naloge za individualno e-učenje z osrednjimi petimi poglavji:

  • UVOD V FINANČNO PISMENOST

Predstavitev in razumevanje finančnih terminov, potreba po finančni pismenosti, prednosti finančne pismenosti

  • UPRAVLJANJE OSEBNIH FINANC

Razumevanje izplačil, davkov, osebnega finančnega toka, fiksnih stroškov, pričakovani in nepričakovani finančni dogodki

  • USTVARJANJE PRIHRANKOV

Identifikacija osebnih finančnih ciljev, osebne potrebe in njihova časovna komponenta

  • KREDITI, POSOJILA IN DOLGOVI

Razumevanje različnih finančnih produktov, razumevanje obresti, načrt za zmanjšanje finančnega dolga

  • NALOŽBE IN VEČANJE PRIHODKOV

Razumevanje različnih investicijskih proizvodov in tveganj, delnice, obveznice, kripto valute, pomen več virov prihodkov

Trije jeziki, prilagojeno za slepe in slabovidne in prosto dostopna platforma

Prav to so namreč tematike, ki so jih mladi izpostavili kot najpomembnejše za finančno neodvisnost, hkrati pa so se preko naših analiz obenem tudi izkazale kot teme, pri katerih se izkazuje največje pomanjkanje obstoječega znanja. Zdaj bodo na voljo v obliki prosto dostopnega e-tečaja v angleščini, grščini, poljščini ter slovenščini. Dodatna vrednost platforme je tudi avdio posnetek vseh e-text bookov, prav tako v slovenščini, grščini, poljščini in angleščini, za vse, ki raje poslušajo, pa tudi za slabovidne in slepe.

Opažamo, da med ljudmi obstaja zanimanje za tovrstne vsebine, zato želimo z novimi znanji doseči čim večji krog mladih in starejših. Na tej točki se zdi platforma nadvse uporabna, saj lahko do vsebin dostopa prav vsak posameznik kadarkoli in kjerkoli. V prihodnje pa si želimo izvesti tudi tečaje v živo.

Več:
https://mkc.si/finlit
https://www.facebook.com/finlit.financial.literacy/
https://twitter.com/FinLit7
https://www.linkedin.com/showcase/fin-lit/
https://www.youtube.com/channel/UCCNlnDGk5a_Tqaa6ZbE13hg

******

Spletni portal Navdihni.me pripravlja in ureja Insights d.o.o., družba za odkrivanje in razvoj potencialov. Če iščete drugačne pristope k življenju, delovanju, bomo veseli vašega kontakta.


Fotografije: MKC Maribor

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.