Iskanje ravnovesja med človekom in naravo

Iskanje ravnovesja med človekom in naravo

Iskanje ravnovesja med človekom in naravo

avtor 25. aprila, 2021

Prva samooskrbna energetska skupnost v Sloveniji, idilična vasica Luče, je energetsko najbolj učinkovit projekt leta (govorimo seveda o projektu COMPILE). Naši sogovorniki Borut Bizjak s področja proizvodnje iz obnovljivih virov energije v Petrolu,  Rok Suhodolnik, eden slovenskih pionirjev na področju obnovljivih virov energije, in Ciril Rosc, župan občine Luče, so osvetlili ključne dejavnike uspeha, da tovrstni projekti lahko uspešno zaživijo in obstajajo. Proizvodnja energije iz obnovljivih virov je globalno brez dvoma eno ključnih področij za prihodnji trajnosten razvoj, hkrati s skupnim družbenim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo. Zato ne preseneča, da je glavni cilj projekta COMPILE prikazati možnosti energetskih otokov za razogljičenje oskrbe z energijo, izgradnjo skupnosti in ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. Kako je do ideje prišlo, kakšno vlogo in koristi so imeli posamezni deležniki, pa razkrivamo v tokratnem Navdihni me prispevku.

Želja po zagotavljanju energijske neodvisnosti

Borut Bizjak, Petrol

Energetske skupnosti so v Evropi nov koncept, ki spodbuja prebivalce, da se povežejo za skupen cilj, to je povečanje oskrbe iz obnovljivih virov, in s tem ustvarjajo okoljske in socialno-ekonomske koristi. »Tako smo v sklopu evropskega projekta COMPILE v Lučah vzpostavili prvo slovensko lokalno samooskrbno energetsko skupnost,« pojasnjuje Bizjak. O projektu COMPILE smo v Navdihni me že pisali. »S tem projektom smo ujeli dve muhi na en mah; izboljšali smo električno oskrbo, pa tudi Lučanom omogočili, da se z električno energijo oskrbujejo sami, in to iz obnovljivih virov,« pojasnjuje Borut Bizjak, ki deluje na področju proizvodnje iz obnovljivih virov energije v Petrolu.

»Veseli me, da ima proizvodnja energije iz obnovljivih virov posebno strateško mesto v skupini Petrol, kar je skladno s Petrolovo odločitvijo, da postane sodobna energetska družba. Zato v Petrolu nadaljujemo z razvojem in izvajanjem projektov na področju obnovljivih virov energije. Velika želja je povečati razvoj tovrstnih projektov v Sloveniji in na ta način zagotoviti energijsko neodvisnost, s čim višjo stopnjo proizvodnje zelene in okolju prijazne energije.

Osebno sem prepričan, da je vsak projekt pomemben in da prispeva k skupnemu cilju,« dodaja Bizjak.

Pomembno je tudi spodbujanje in sodelovanje občanov

Pobudnik Energetske skupnosti Luče je Rok Suhodolnik, ki je eden slovenskih pionirjev na področju obnovljivih virov energije. Kot razlaga, so v naključni diskusiji s predstavniki Petrola ugotovili, da bi  lahko bila Krnica (op. a. zaselek v Lučah) primerna lokacija za testni projekt. »Suhodolnik je eden tistih, ki orjejo ledino na področju obnovljivih virov energije,« je izpostavil Ciril Rosc, župan občine Luče.

Luče so idealno mesto za COMPILE predvsem zaradi šibkega elektro omrežja in pogostih izpadov le-tega  ter dobre lege za individualne sončne elektrarne. »Povezava s Fakulteto za elektrotehniko in Elektrom Celje je obrodila sadove. Vsak od nas je opravil svoj del na svojem področju. Moja naloga je bila predvsem navdušiti domačine in občino, da so se vključili v projekt. Domačini operativno z investicijami v individualne sončne elektrarne in hranilnike električne energije, občina pa s soglasjem, da se projekt lahko izvede,« je z zadovoljstvom nad uspešnim projektom povedal Suhodolnik.

Energetske skupnosti omogočajo investiranje v obnovljive vire in nižje stroške

Projekt COMPILE je pomemben korak k množični uporabi obnovljivih virov energije in trajnemu znižanju stroškov energije. »Zato že zdaj z veseljem zagotavljamo svojim strankam vse predstavljene produkte in storitve ter poskrbimo za izjemno uporabniško izkušnjo,« razlaga Bizjak. »Produkte in storitve nudimo na strokoven, transparenten ter varen način. Za naše naročnike pa uredimo vse na ključ, vključno z možnostjo ugodnega plačila preko Petrol financiranja.«

Prihodnost prinaša še več pozitivnih novosti: nudili bodo podporo partnerjem in obstoječemu sistemu z razvojem energetskih skupnosti in upravljanjem lokalnih energetskih sistemov, ki z optimalnim načrtovanjem pozitivno vplivajo na družbo. »S pomočjo energetskih skupnosti bi radi čim več ljudem omogočili investiranje v obnovljive vire in trajnostno oskrbo z energijo ter dolgoročno znižanje stroškov za energijo. To pa za končne uporabnike, naše stranke, pomeni velik prihranek pri stroških energije in povečanje zanesljivosti napajanja, in s tem udobja, kar je na koncu ključnega pomena,« še dodaja Bizjak.

Elektrika se ne začne z vtičnico in konča s položnico

Ciril Rosc, župan Luč

»Vloga Petrola pri projektu je bila nedvomno ključna. Ker vidijo velik potencial v projektih samooskrbnih, pametnih energetskih skupnosti in s svojimi izkušnjami in ponudbo gotovo sodijo v vrh celovitih okoljskih in energetskih rešitev, so tudi v našem primeru to znali implementirati v ta projekt, da je lahko zaživel in lepo uspel,« zatrjuje Rosc.

»V občini, kot je naša, se praktično vsi poznamo med seboj in sodelujemo na različnih nivojih. Drži pa tudi, da so se udeleženci v tem projektu, tudi zaradi skupnega interesa, še bolj povezali,« je prepričan župan Luč. »Elektrika ni več samo nek oddaljen pojem, ki se je pred tem bolj kot ne začel na domači vtičnici in končal pri plačilu položnice ter občasnem razburjanju zaradi nestabilnih energetskih razmer in pogostih izpadov,« dodaja deloma v smehu.

Ali je energija toplotnih črpalk res vedno zelena?

»Kljub energetskim sanacijam in teoretičnem zmanjševanju porabe energije, je dejstvo, da se poraba energije, predvsem električne, povečuje. Ob dejstvu, da sredi vasi, kjer drva skoraj dobesedno padejo v hišo, ljudje vgrajujejo toplotne črpalke, za katere moramo kuriti premog v Šoštanju, to težko poimenujem čisti vir ogrevanja. Podobno je tudi z e-mobilnostjo. Vse to skupaj nam bo drastično povečalo obremenitev omrežja in zato je toliko bolj pomembno, da gradimo razpršene konstantne zelene vire oskrbe z električno energijo, med katere definitvno spadajo elektrarne na lesno biomaso in seveda tudi sončne, če so dodatno opremljene s hranilniki energije,« zavzeto razlaga Suhodolnik.

Želja Petrola je razvoj tovrstnih projektov v Sloveniji in na ta način zagotoviti energijsko neodvisnost s čim višjo stopnjo proizvodnje zelene in okolju prijazne energije na slovenskih tleh. »Na ta način želimo ustvariti nova delovna mesta in znižati splošni ogljični odtis, ki bo v prihodnje pomemben pokazatelj razvoja države,« je pojasnil Bizjak.

Aktivno vključeni skupaj zmoremo več

»Poleg splošnih koristi v iskanju ravnovesja med človekom in naravo se v našem primeru povečuje tudi zanesljivost oskrbe z električno energijo. Nenazadnje pa tudi izboljšanje medsosedskih odnosov in ekonomsko stanje lokalnega prebivalstva, ki je udeleženo v projektu. Do sedaj pasivni odjemalci električne energije so kar naenkrat postali tudi aktivni proizvajalci. S celovitim pristopom naj bi imeli koristi vsi udeleženci energetske skupnosti, tako končni uporabniki, kot tudi distribucijski operater. Obnovljivi viri energije namreč postajajo tudi vse bolj stroškovno konkurenčni. Tehnologija že omogoča državljanom, da se aktivno vključujejo, tako posamično kot kolektivno, prek energetskih skupnosti,« je povedal Ciril.

Suhodolnik, ki je ne le zavzet inovator, temveč tudi direktor podjetja Biomasa, k temu še dodaja: »V Biomasi se ukvarjamo predvsem z montažo kotlov, daljinskih sistemov in naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije iz lesne biomase, kakor tudi z uveljavitvijo modernih tehnologij v kmetijstvu. Tako sta naša prioriteta in seveda tudi vizija usmerjeni v te tehnologije in v proizvodnjo lesnih goriv. Jaz samo upam, da bomo projekt razvijali dalje in bomo s tem udeleženci oskrbovani s cenejšo zeleno energijo z minimalnimi izpadi.«

Potencial je velik

Ciril Rosc, župan Luč

»Mislim, da je korona virus – »sodobna kuga«  – dodobra pokazal ranljivost mest in odvisnosti od uvoza v vseh pogledih. Zato je samooskrba še toliko bolj pomembna, pa naj bo to elektrika, ogrevanje, hrana…«, izpostavlja Suhodolnik. »Predvsem je pomembno, da se zavedamo svoje majhnosti in odvisnosti ter tega, da le skupaj lahko nekaj dosežemo. Tako je bilo tudi v primeru projekta Compile – domačini, podjetja, fakulteta, občina – in rezultat je očiten. Ker sem sam, poleg direktorja v podjetju Biomasa, tudi kmet, sem najbolj ponosen na to, da lahko meso svojih angusov zorim na elektriko, proizvedeno iz sončne in vetrne elektrarne, postavljene na lastnem dvorišču.«

Ob aktivnem spremljanju lastne proizvodnje ter porabe elektrike iz obnovljivih virov se odpira povsem drugačen svet zanimanja za energetiko, tudi glede varovanje okolja. »Upam, da vse to lahko vodi v nadaljevanje in nadgradnjo te uspešne zgodbe. Potencial samooskrbnih energetskih skupnosti je namreč velik, tako v mestih kot tudi v vaseh. Zato je takšne projekte tudi v prihodnje potrebno podpirati,« je prepričan Rosc.

***

Spletni portal Navdihni.me pripravlja in ureja Insights d.o.o., družba za odkrivanje in razvoj potencialov

Foto: Petrol d.d.

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.