Živeti tukaj in zdaj je dar

Živeti tukaj in zdaj je dar

Živeti tukaj in zdaj je dar

avtor 20. avgusta, 2021

Marta Svoljšak Jerman

ODGOVORNOST, VZTRAJNOST, SPREMEMBE, PRAVOČASNOST, POGUM, POT! To so besede, s katerimi bi Marta Svoljšak Jerman, direktorica področja za trajnostni razvoj, kakovost in varnost v Petrolu, opisala pomen trajnosti, ne le zanjo osebno, marveč kot verodostojno in veljavno v celotnem Petrolu. Za uvod našemu pogovoru za Navdihni je izpostavila ugotovitve iz ‘daljnega’ leta 1972 in pa izsledke raziskovalke in ekonomistke Gaie Herrington, objavljene 50 let zatem.  

Že pred petdesetimi leti napovedali prelomnico v kakovosti življenja

Poročilo World3, objavljeno leta 1972, napoveduje, da se bo človeška civilizacija v prihodnjih dveh desetletjih brez resnega premika v svetovnih prioritetah pomikala proti propadu. V omenjenem poročilu, objavljenem leta 1972, je skupina znanstvenikov z MIT (Massachusetts Institute of Technology) napovedala, da bo prišlo do propada industrijske civilizacije, če bodo korporacije in vlade nadaljevale z nenehno gospodarsko rastjo.

Strokovnjaki so predstavili 12 možnih scenarijev za prihodnost, pri večini pa je obstajala meja, po kateri primanjkuje virov in po kateri nadaljnja rast ne bo mogoča.

Najbolj razvpiti scenarij, če ostanemo pri »poslu kot običajno« (original: BAU – business as usual), je napovedal, da bo svetovna gospodarska rast dosegla vrhunec v 2040-ih in nato močno strmoglavila. Potem bo prišlo do upada prebivalstva, pomanjkanja hrane in naravnih virov.« Ta neizogibni “propad” ne bi bil konec človeške rase, temveč prelomnica, ki bo v naslednjih nekaj desetletjih bistveno znižala življenjski standard in kakovost življenja.

Dva scenarija, ki sta zelo podobna naši sedanjosti: BAU in CT

Ekonomistka Gaia Herrington je po skoraj pol stoletja od tega zaskrbljujočega poročila poskušala raziskati, kakšno je naše stališče danes. Herington je raziskavo, ki jo je začela kot študentka na Harvardu leta 2019, razširila in objavila novembra 2020 v Journal of Industrial Ecology.

Ugotovila je, da trenutno stanje naše civilizacije, merjeno z 10 različnimi spremenljivkami, kot so prebivalstvo, stopnja rodnosti, stopnja onesnaženosti, pridelava hrane in industrijska proizvodnja, skoraj v celoti sovpada z dvema scenarijema iz leta 1972 – Posel kot običajno (BAU) in Celovita/vseobsegajoča tehnologija (CT – Comprehensive Technology) , v katerem tehnološki napredek pomaga zmanjšati onesnaževanje in povečati zaloge hrane, tudi med pomanjkanjem naravnih virov.

Čeprav scenarij CT napoveduje manj težav za svetovno prebivalstvo in kakovost življenja kot BAU, bo pomanjkanje naravnih virov vseeno vodilo do točke, ko bo gospodarska rast močno padla. Z drugimi besedami, do nenadnega propada industrijske družbe.

Tretji scenarij kot upanje človeštva

Dobra novica je, da še ni prepozno, da se izognemo obema scenarijema in popravimo usmeritev družbe k najboljši alternativi – scenariju Stabiliziranega sveta (SW), piše “Science Alert“.

Ta scenarij se začne podobno kot BAU in CT, kjer istočasno obstajata gospodarska rast in onesnaževanje okolja, hkrati pa upada količina naravnih virov. A razlika se pojavi, ko se človeštvo odloči le za omejitev gospodarske rasti, preden jo k temu prisili pomanjkanje sredstev.

Petrol zato vsako leto lansira več trajnostnih projektov

Skupina Petrol se zaveda velikega pomena trajnostnega razvoja. »Zaveze, ki smo jih sprejeli v tem strateškem obdobju, so vezane na aktivnosti prehoda v nizkoogljično družbo, partnerstvom z zaposlenimi in družbenim okoljem ter krožnim gospodarstvom. Petrol kot energetska družba trajnostne rezultate deloma dosega samostojno, drugi, vse pomembnejši, vidik pa je naša tržna dejavnost, ko trajnostne cilje dosegamo skupaj s partnerji,« je povedala Svoljšak Jerman.

V Petrolu zavezo o trajnosti udejanjajo s partnerstvi

Na področju trajnosti Petrol sodeluje z različnimi partnerji, med njimi tudi z dobaviteljem KIMI. Podjetje KIMI je prepoznaven ponudnik na področju profesionalne higiene, dolgoletne izkušnje pa imajo tudi na področju razvoja in proizvodnje izdelkov za blagovno znamko naročnika. Trajnost razumejo kot način razmišljanja in delovanja. Ponosni so, da aktivno pristopajo k trajnostnim rešitvam, da so vključene v njihovo strategijo in načrte poslovanja, da lahko vsako leto izkažejo nove projekte, ki so dejansko doprinesli nekaj v smeri trajnostnih rešitev.

S Petrolom poslovno sodelujejo že mnogo let in vsaj zadnjih 10 let zelo intenzivno delujejo v smeri trajnostnih rešitev, aktivno sodelujejo v projektih, si izmenjujejo izkušnje in znanje. Pred kratkim jih je Petrol povabil k pristopu k skupnemu, še bolj poglobljenemu, sodelovanju na področju trajnostnih rešitev na izdelkih lastne blagovne znamke Petrol.

Aktivno zmanjševanje porabe enkratnih izdelkov iz plastike in povečevanje eko certificiranih produktov

Mateja Imperl, KIMI

Kot pravijo v KIMI-ju, si postavljajo konkretne cilje in spremljajo njihovo uresničevanje. Ti cilji so npr.: evidentiranje in zmanjševanje ogljičnega odtisa, zmanjševanje odpadne plastične embalaže, širimo izdelke s certifikatom Ekolabel, Biobased, spodbujanje partnerjev, da se vključijo skupaj z njimi v krožno gospodarjenje …

»Intenzivno se pripravljamo na intenzivnejše vključevanje R PET materiala v embalažnih komponentah, širimo paleto izdelkov v kompaktni obliki, kar pomeni manjši vpliv plastike in transporta do uporabnika. Kot slovenski domač proizvajalec imamo edinstveno priložnost, da pri naših kupcih prevzemamo nazaj del prazne embalaže in poskrbimo, da jo ponovno uporabimo,« je povedala Mateja Imperl, direktorica podjetja KIMI. Dodala je še, da so veseli, da je Petrolova trajnostna strategija konkretna in da skupaj z njihovimi zaposlenimi aktivno delujejo na novih idejah, rešitvah in jih tudi nenehno konkretno vpeljujejo v prakso.

Podjetje se spreminja skupaj z družbo – in s tem izboljšuje tako družbo kot sebe

Karmen Radi

Pomembno je vedeti, kaj trajnost pomeni širši javnosti. »Trajnost meni osebno predstavlja predvsem trajnostni razvoj: da se podjetje. oz nek subjekt spreminja skupaj z družbo, z njo raste in na ta način izbooljšuje svoje poslovanje oz. delovanje. Zame je trajnost zelo pomembna vrednota. Sploh v teh časih, ko se stvari spreminjajo s svetlobno hitrostjo, se mi zdi pomembno, da se dobre stvari gradijo na trajnostnem razvoju, ki je zamišljen za daljše časovno obdobje. Trajnost povezujem tudi s skrbjo za okolje, ker bomo le tako lahko obstali kot človestvo, navsezadnje nam narava iz leta v leta vrača nazaj za vse, kar smo narobe delali v preteklosti. Vesela sem, da vse te aktivnosti opažam tudi pri Petrolu,« je povedala Karmen Radi (24), iz Sevnice.

Stopamo v deseto leto aktivnega udejanjanja trajnosti

Alenka Ott Šaponia

»Pričetek trajnostnega poročanja v Petrolu sega v leto 2012, ravnokar – v mesecu juniju – smo izdali peto trajnostno poročilo po vrsti (pdf). Namen ločenega dokumenta je podrobneje predstaviti trajnostne strateške usmeritve in izzive, cilje, programe in projekte ter seveda rezultate.

Kako prepoznati priložnosti, kje lahko z manj viri ustvarimo večjo vrednost. Ali kako lahko na drugačen način, z drugačnimi odnosi in procesi, z inovativno idejo delamo drugače, stvari z višjo vrednostjo in tako prispevamo k višji vrednosti zase in širšo skupnost. To je naša trajnostna poslovna pot. Razdelili smo jo na etape, da ohranjamo visoko stopnjo motivacije za premikanje meja in preskakovanje ovir,« je poudarila Alenka Ott Šaponia, vodja priprave trajnostnega poročila v Petrolu.

Poged v prihodnost

Okolje, v katerem posluje skupina Petrol, se nahaja pred velikimi spremembami oziroma je že del njih. Energetska tranzicija v nizkoogljično družbo ter razvoj novih tehnologij prinašata preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov. Petrol je zavezan prehodu na zeleno energijo in temu namenja pomembne investicije. »Še vedno bomo zagotavljali oskrbo trga z ogljikovodiki, hkrati pa soustvarjamo priložnosti, ki jih prinaša energetska tranzicija,« dodaja Svoljšak Jerman.

Nova strategija skupine Petrol postavlja jasne cilje za realizacijo vizije: »Postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo«. »S tem se osredotočamo na svojo osnovno dejavnost zagotavljanja oskrbe z energenti, saj na tem področju v povezavi z energetsko transformacijo vidimo velik potencial in priložnosti. Trajnostna pot pa ni lahkoten sprehod, je ferata in nove tehnologije so jeklenica, ki nam omogoča doseči zastavljen in osredotočen cilj,« je še dodala Svoljšak Jerman. 

Bodimo prijazni in odgovorni do sebe in okolja

Premike na področju trajnosti že opažajo tudi zunanji uporabniki. »Prav prejšnji teden sem zasledila na Petrolu novo akcijo: če potrošnik sam prinese lonček za večkratno uporabo, dobi 10 centov cenejšo kavo – kar se mi zdi naravnost čudovito, saj na ta način podjetje res pokaže, kako zelo pomembno je ohranjane čiste narave, in si na ta način prizadeva za zmanjšanje odpadne embalaže. V zadnjih letih sem opazila ogromne premike tudi v enakopravnosti moške in ženske populacije med zaposlenimi na bencinskih servisih, kar je zelo pohvalno,« je povedala Sevničanka Karmen. »Menim, da so takšne rešitve izjemnega pomena, tako za podjetje kot tudi za družbo kot celoto, saj bomo le na ta način lahko mlajšim in prihodnjim generacijam omogočili, da uživajo v čistem planetu

Potrebujemo dodatno notranjo energijo za uvedbo trajnostnih sprememb

Marta Svoljšak Jerman: Trajnostni razvoj je edina prava pot

»Verjamem v vrednote, ki so večje, kot je samo tukaj in zdaj, ki segajo v prihodnost, torej zajemajo prihodnje generacije. Na marsikaterem področju smo kot širša družba potratni in s premalo spoštovanja do ljudi in dobrin. Prepričana sem, da je možno in potrebno kreirati nove tržne dodane vrednosti z mislijo na družbeno in naravno okolje. Seveda je to težko doseči z ustaljenimi vzorci razmišljanja in delovanja. Potrebne so spremembe, za spremembe potrebujemo dodatno notranjo energijo. Pa tudi veliko znanja, inovativne ideje, prave modele in izjemno vztrajnost,« je zaključila Ott Šaponia.

Svoljšak Jermanova pa zaključi naš pogovor s srčnim navdihom: »Bodimo prijazni in odgovorni do sebe in okolja. Zavedajmo se, da je dar živeti tu in zdaj, naša odgovornost pa, da ta dar prenesemo na naslednje generacije

***

Spletni portal Navdihni.me pripravlja in ureja Insights d.o.o., družba za odkrivanje in razvoj potencialov

Foto: osebni arhiv sogovornikov, Petrol d. d. in anncapictures na Pixabay

1 komentar

Vpišite vaš komentar
  1. filomena cvikl
    #1 filomena cvikl 25 avgusta, 2021, 19:02

    čudovito, poučno, zanimivo, sami superlativi, bravo Danaja.

    Odgovori na komentar

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.