Verjamemo v moč mentorstva. Pa vi?

Verjamemo v moč mentorstva. Pa vi?

Verjamemo v moč mentorstva. Pa vi?

avtor 14. julija, 2022

ČAR IN MOČ MENTORSTVA

»Skrb je nova valuta sodobnega sveta« (prirejeno po misli Satya Nadella – »Care is the new currency of the hybrid world«). Skrb do sebe, do drugih, do okolja, do planeta, do vseh in vsega okrog nas. Tega se zavedajo tudi najboljši strokovnjaki za zaposlovanje in razvoj zaposlenih, ki v središče svoje pozornosti postavljajo skrb za ljudi. Predpogoj za to je, da imaš ljudi iskreno rad, da rad delaš z njimi, da ti je mar. Da si sočuten, potrpežljiv, da znaš poslušati in slišati. Da v njih vidiš dobro in verjameš, da je vsak posameznik talent. Da potrebuje le priložnost, da v polnosti razvije svoje potenciale in, da skupaj z njim najdeš vlogo, v kateri bodo prišle do izraza vse njegove vrline in veščine. Vlogo, ki se mu najbolj prilega, v kateri bo lahko delal tisto, v čemer je najboljši, v kateri bo zablestel in predvsem neizmerno užival.

To je tudi poslanstvo izjemnih strokovnjakinj Ilijane Šuligoj Javornik, Urške Stanovnik, Staše Jager, Mance Bašelj in Natalie Cvikl Postružnik, ki jih krasijo vse naštete lastnosti in ki so svoje poglede in izkušnje v pogovoru z menoj delile v okviru panela »Moč mentorstva v delovnih okoljih prihodnosti« na junijskem Kongresu coachev in mentorjev 2022 v Ljubljani.  In kot pove že sam naslov panela, se pri uresničevanju svojega poslanstva  opirajo na moč mentorstva. Ker verjamejo, da nas mentorstvo povezuje v skupni želji po nenehnem učenju, razvoju in rasti. Ker so se vanjo same prepričale.

Prvega ne pozabiš nikoli
Tatjana Kolenc s sogovornicami na kongresu coachev Ilijana Šuligoj Javornik, Urška Stanovnik, Staša Jager, Manca Bašelj in Natalie Cvikl Postružnik

Tatjana Kolenc s sogovornicami na kongresu coachev: Ilijana Šuligoj Javornik, Urška Stanovnik, Staša Jager, Manca Bašelj in Natalie Cvikl Postružnik

Pogovor smo začele s spomini na naše prve mentorje in mentorice. Tudi v mentorstvu, tako kot v večini ostalih odnosov, namreč velja, da prvega ali prve ne pozabiš nikoli. Velika večina nas njihova imena izstreli kot iz topa. V nas pustijo trajno sled, z njihovo pomočjo smo ozavestili in razvijali naše potenciale, morda našli smisel življenja, ali pa postali najboljša različica samih sebe. Pogosto se sploh nismo zavedali, da so bili naši mentorji, tako neopazno so na nas prenašali svoje znanje in nas vodili skozi življenje. So pa bili med njimi tudi taki, ki »so nam pokazali, kakšen naj mentor ne bi bil«, kot je svojo  izkušnjo opisala Natalie. In morda je prav zaradi nje danes sama odlična mentorica. Saj vemo, kaj pravijo: »bodi mentor, kakršnega si si vedno želel imeti sam«.

V čem udeleženke omizja vidimo neskončni čar in moč mentorstva? V tem, da prinaša odgovore na vrsto ključnih vprašanj, ki posameznikom pomagajo do zadovoljstva in uspeha  v osebnem in profesionalnem življenju. V tem da nam ponuja varen prostor, v katerem se učimo drug od drugega in drug ob drugem. V katerem smo vsi, ne glede na formalno izobrazbo in vlogo v delovnem okolju, znanje, veščine, izkušnje, leta, spol, in druge raznolikosti, ki nas delajo edinstvene, enakovredni. Mentorstvo nas vse povezuje v skupni želji  po nenehnem učenju, razvoju in rasti.

Pristop DAM – DAŠ in razvoj potencialov

In kako moje sogovornice s pomočjo mentorstva ustvarjajo učeča se in vključujoča delovna okolja, v katerih se vsak lahko razvija in napreduje? V katerih bi si vsak želel ustvarjati?  Tekom pogovora so nam predstavile posamezne odlične prakse, ki so se povezale v imenitno celoto in nam s tem dokazale, da je mentorstvo koristno v vseh življenjskih obdobjih, na celotni karierni poti. Mentorji nam pomagajo, še preden se vključimo v trg dela, ko prve vtise in izkušnje nabiramo kot dijaki in študentje med počitniškim delom ali na obvezni praksi. Na ta način spoznavamo potencialno delovno okolje in se vanj po zaposlitvi hitreje vključimo. Dobimo potrditev o pravilnosti svoje odločitve glede kariere ali pa odkrijemo, da je naše poslanstvo nekje drugje.  Enako pomembno je mentorstvo ob koncu poslovne poti, ko v vlogi mentorjev poskrbimo za ohranjanje znanja v delovnem okolju in njegov pravočasen prenos na naslednike in na ta način vračamo družbi, česar smo bili sami deležni. To je tudi priznanje starejšim zaposlenim, njihovemu znanju in prispevku, zaradi česar ostanejo aktivni član družbe in, kar je še pomembneje, se nikoli ne nehajo učiti.

»Ne znam si predstavljati, kaj lahko pričakujemo od sodelavca, če se mu ne posvetimo že v najzgodnejši fazi zaposlitve, ko je njegova motivacija na višku«, pravi Urška. Zato k njim pristopajo po načelu DAM-DAŠ. Kot enakovredne člane ekipe jih sprejmejo še preden se formalno zaposlijo pri njih. Vsakomur dodelijo neformalnega mentorja – ‘buddyja’, ki jih na sproščen način vključuje v delovno okolje.  Takoj po zaposlitvi vsak dobi  še formalnega mentorja, ki skupaj z buddyjem ter ob sodelovanju formalnega vodje, projektnega vodje in HR sodelavcev poskrbi za integracijo novozaposlenega in ga opolnomoči za učinkovito opravljanje njegove vloge in soustvarjanje organizacijske kulture.

Wake up call in prenos znanj med vsemi zaposlenimi

»Sodelovanje in stalno učenje sodelavcev sta v osrčju naše kulture in nas še bolj povezujeta. Navdušeni smo nad tem, kakšne nove povezave in novo znanje ustvarjamo«, z neverjetnim žarom učinke mentorskih programov opisuje Staša. Z usposobljenimi mentorji uspešno zadržujejo in prenašajo znanje po celotni organizaciji, ki bi brez podpore mentorstva spontano krožilo le do določene mere. Nagovarjajo želje in potrebe vseh zaposlenih po kontinuirani rasti, učenju in napredovanju. Krepijo sodelovanje med različnimi ravnmi in ekipami v organizaciji in jih združujejo v uresničevanju istega cilja. S pomočjo mentorstva organsko gradijo nasledstva, povečujejo ustvarjalnost, izboljšujejo organizacijsko klimo in kulturo. Uspešneje privabljajo nove talente in zadržujejo obstoječe potenciale, četudi delujejo v branži, ki se sooča z velikim pomanjkanjem kadra.

»Lepo je omogočiti mladim, da krepijo svoje kompetence, samozavestno prevzemajo nove vloge in odgovornosti ter starejšim sodelavcem prinašajo sveže ideje in širijo njihov pogled na dejavnike, ki bodo krojili našo skupno prihodnost«, so besede Mance, s katerimi nas popelje v svet posebnih oblik mentorstva, kakršno sta shadowing in obratno mentorstvo. Z njimi mladi dobijo priložnost, da  s svojimi pogledi in trajnostnimi idejami,  ki so velikokrat prava budilka (wake up call) za vodstva organizacij, neposredno sodelujejo pri kreiranju novih poslovnih modelov in kulture inovativnosti in nenehnih izboljšav. Na ta način se gradijo zmagovalne večgeneracijske in tudi sicer raznolike ekipe, v katerih se zagnanost in pobude mladih učinkovito in na spontan način združujejo z modrostjo in izkušnjami starejših. S tem odkrivajo tudi skrite dragulje tako med mlajšimi kot starejšimi zaposlenimi.

Vključenost vseh

»Pri nas niso v ospredju smer in nivo formalne izobrazbe, pomembnejši nam je posameznikov odnos do dela, učenja in napredka,« posebnosti njihovega delovnega okolja s ponosom opiše Ilijana.  Dostop do raznolikega znanja mora biti zato omogočen vsakomur, tudi skupinam sodelavcev, ki so pri tem pogosto spregledani, kot so npr. zaposleni v proizvodnji.

Z mentorstvom, ki presega običajno razumevanje te vloge v podjetjih, lahko z znanji in veščinami  vzpostavljanja in ohranjanja odnosov, komunikacije, skupinske dinamike, medgeneracijskega sodelovanja, spoprijemanja s stresom in drugimi veščinami prihodnosti, opremimo vse zaposlene. S tem naredimo konkretne korake za vključenost vseh, ki je ob raznolikosti delovnih okolij temelj inovativnosti in napredka. Da nihče namesto zaposlenih samih ne odloča o tem, katera znanja so za njih primerna in potrebna.

Mentorski programi uspešni le ob podpori najvišjega vodstva

Vzgajamo vedno nove in bolj usposobljene vodje in predvsem mentorje. »Vodje in mentorji so namreč tisti, ki poskrbijo za prenos organizacijskih vrednot in energije,« je prepričana Ilijana. So ohranjevalci in razvijalci inovacijske kulture, ki je strateška prednost vsakega podjetja. Pri tem pomembno vlogo igrajo mentorski programi različnih stanovskih in interesnih združenj, neprofitnih organizacij in platform.

Tovrstni programi, katerih razvijalka je tudi Natalie in v katerih aktivno sodeluje kot mentorica, »menedžerje in voditelje ozaveščajo o pomenu mentorstva in jim omogočajo pridobivanje konkretnih mentorskih izkušenj, ki jih nato prenašajo v svoja okolja,« pravi. To je izjemno pomembno, saj so mentorski programi lahko uspešni samo ob podpori najvišjega vodstva okolij, v katerih se izvajajo. To so potrdile tudi Ilijana, Urška, Manca in Staša, ki brez podpore in zaupanja najvišjega vodstva ne bi mogle tako uspešno opravljati svojega poslanstva.

Prostor za samouresničevanje, sodelovanje in skupen razvoj

S pomočjo mentorstva poskrbimo za to, da se tiho in individualno znanje prenaša oziroma pretvarja v organizacijsko znanje. Krepimo zavedanje, da se  kompetence  gradijo in obnavljajo vse življenje. Oblikujemo spodbudno okolje, v katerem je dovolj izzivov za strokovno in karierno rast in dovolj prostora za samouresničevanje prav vsakega posameznika.

Krepimo partnerske odnose z drugimi organizacijami na trgu ne glede na to, ali delujemo v enaki, podobni ali popolnoma različni branži. Z izmenjavo dobrih praks in s skupnim razvijanjem mentorskih in coaching programov si organizacije pomagajo pri nagovarjanju trenutnih in prihodnjih izzivov, pri odzivanju na spremembe in celo narekujejo trende in spreminjajo prihodnost.

Mentorstvo in coaching sta najboljši par

Prav vse sogovornice z lastnimi primeri in izkušnjami dokazujejo, da sta mentorstvo in coaching neločljivo povezana v skupnem cilju. To je stalno učenje, usposabljanje ter osebni in profesionalni razvoj, ki vodi v vrhunsko delovanje posameznika in organizacij. Tako kot vrhunski športniki potrebujejo mentorje in coache, jih potrebujejo tudi najboljši voditelji. In moje sogovornice so prepričane, da sta mentorstvo in coaching najboljši par.

Mentorstvo posameznikom pomaga, da ozavestijo svoj zakaj, svoje poslanstvo in odkrijejo svoje prednosti in morebiti potrebne dodatne kompetence za njegovo uresničitev. S coachingom posamezniki svoje prednosti še dodatno okrepijo in pridobijo manjkajoča znanja in veščine. Samo z uporabo obeh metod, katerima je skupno, da v zaposlenih resnično vidita ljudi, lahko posameznikom pomagamo pri upravljanju njihovih karier in življenja kot takega.

Nove tehnologije, digitalizacija in prihodnost mentorstva

Kako so sogovornice ocenile vpliv umetne inteligence na področja, kjer so ključni odnosi? Kako v pogojih hitrega razvoja tehnologije in digitalizacije vidijo prihodnost mentorstva? Tako kot smo na eni strani priča nenehnim spremembam v okolju, hitremu razvoju tehnologije in digitalizaciji, novim oblikam in načinom dela in učenja ter spremenjeni komunikaciji, na drugi strani narašča potreba po skrbi  za človeka in krepitvi medsebojnih odnosov. Lahko v takem svetu virtualni coach ali mentor nadomestita človeka?

Udeleženke omizja menijo, da sta bistvo in čar mentorstva ravno v pristnem, zaupnem in spoštljivem medsebojnem odnosu, ki ga lahko ustvarimo samo ljudje. Ne smemo pozabiti, da mentorji, tako kot vodje in voditelji, na sodelavce prenašamo tudi vrednote in energijo. To pa lahko uspešno izvajajo samo čuteča bitja, kakršno je tudi človek. Ker pa smo na kongresu večkrat slišali, da moramo tudi veliko preizkušati in eksperimentirati in ker vemo, da je potrebno tudi z umetno inteligenco sodelovati, če želimo, da bo delala v našo korist, si lahko malce tveganja dovolimo tudi na tem področju. »Pa da vidimo, kako bo«, kot je hudomušno izjavila Staša.

Zaključna popotnica … povezujte se!

Če želite zaposlenim zagotoviti najboljšo izkušnjo v celotnem življenjskem ciklu v organizaciji, ustvariti najboljši prvi in zadnji vtis podjetja, pridobiti in zadržati najboljše talente, vzgojiti najboljše ambasadorje na trgu talentov, opolnomočiti sodelavce, da bodo nenehno napredovali in jih ozavestiti  o nujnosti vseživljenjskega učenja in prevzemanja odgovornosti  za lasten napredek in razvoj, oziroma enostavno poskrbeti za njihovo blagostanje, potem mentorstvo vpeljite že danes, ne jutri.

Kot posamezniki pa si začnite graditi lastno mrežo mentorjev. In se zavedajte, da smo na nek način vsi mentorji, tudi takrat, ko te vloge ne igramo formalno. S svojim zgledom, s svojim ravnanjem, s svojim neravnanjem, s svojo podporo, znanjem in izkušnjami. Prav vsak lahko nekaj da drugim, in se vedno kaj novega nauči od drugih. In ne pozabimo, da se vrednost vsakogar med nami ne meri samo po tem, kar vemo in znamo, temveč predvsem po tem, koliko tega znanja smo uspešno prenesli na druge in jim s tem pomagali do boljšega življenja.

******

Spletni portal Navdihni.me pripravlja in ureja Insights d.o.o., družba za odkrivanje in razvoj potencialov. Če iščete drugačne pristope k življenju, delovanju, bomo veseli vašega kontakta.


Foto: Slovenska Zveza Coachev

Komentarji

Vpišite vaš komentar

Še ni vpisanih komentarjev.

Bodite prvi in vpišite komentar.

Pošljite sporočilo, komentar.Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Tudi drugi podatki ne bodo v skupni rabi s tretjo osebo.